Month: November 2018

دیالکتیک چیست؟

نویسنده : راینر وینتر Reiner Winter ترجمه و تلخیص از : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشار : 28.11.2018 بخش پنجم گستردۀ عام به عنوان شکل اساسی دیالکتیکی: تا حال تقریب در این مقال به اصطلاح دیالکتیک بر اساس تفکر هگلی در جفت های متضاد مانند زندگی و مرگ ، آزادی و غیر آزادی ، طبیعی و غیر طبیعی یا مصنوعی ، بود و یک برسی دقیق نشان میدهد که ساختار متضاد آن ها غیر از ساختار آن دسته از اضدادی اند که در منطق متناقض خوانده می شوند، به طور مثال ( سفید ـ غیر سفید )یا ( سفید ـ سیاه ) را می توان ذکر کرد. با نسبت های اضداد دیالکتیکی همزمان توانائی این نیز ممکن شد تا وحدت قابل ملاحطۀ از این اضداد را تعیین و مشخص کرد. در مثال زندگی و مرگ ، هگل خاطر نشان ساخت که زندگی ، ضد خود را که مرگ است ، نطفۀ مرگ را با خود حمل می کند.

ممالیک ، عیاران تاریخ

نویسنده : داکتر محمدالله صخره قسمت سوم تاریخ انتشار : 24.11.2018 بسال 678هجری و بعد از اتفاق امرا و تصویب قضاة مذاهب چهارگانه آشنای دیرین و یار پیشین بیبرس یعنی قلاون الفی الصالحی بر مسند سلطنت دولت ممالیک نشست و لقب الملک المنصور برگزید و چنان کرد که خلائق گفتند سلطان الظاهر رکن الدین بیبرس گرچند مرده است اما نمرده است ولوکه نسل وی از سلطنت منقطع شده باشند هیچ دورهء از دوره های تاریخ ممالک اسلامی و شاید بسیاری از ممالک جهان در ان زمان تاریخ نویسی منظم بسان سلاطین ممالیک نداشتند زیرا اشتغال به تاریخ در دورهء مملوکی یکی از مشاغلی بود که ادباء وعلمای بزرگ امثال حافظ ابن حجر عسقلانی و بدر الدین عینی به ان دست یازیدند .این ابن حجر عسقلانی خود حوض های معرفت و نویسندگی و ضبط وقائع و تذکره نویسی اعیان انروزگار بوده است. نحوهء تاریخ نویسی بعضی این مؤرخین بسان روزنامه نگاری بود بعضی را فقط برای ضبط وقائع یک حملهء نظامی و یک لشکر کشی مثلا میفرستادند و با برگشت به شهر یا پایتخت مؤرخین دیگر نزد وی گرد میامدند و ووقائع را از وی نقل میکردند و مینوشتند و بعد ها تیمور لنگ از همین شیوهء تاریخ نگاری مملوکی طوریکه بعد ها خواهیم پرداخت متأثر میشود

دیالکتیک چیست ؟ ?Dialektik

 نویسنده : راینر وینتر Reiner Winter ترجمه و تلخیص از : عبدالبصیر صهیب صدیقی بخش چهارم تاریخ انتشار : 23.11.2018 :خلاصه ای از مراحل تفکر دیالکتیکی حال ما می توانیم از مثال زندگی و مرگ بر ساختار کلی و عام مراحل تفکر دیالکتیکی تأکید کنیم. هگل با در نظر داشت مراحل قبلی ( الف ، ب ، ج ) سه سطح آتی را تفکیک می‌کند. اول ـ سطح انتزاعی فهم : فهم ، اشیاء را در جهان اولا به صورت جدی در مقایسه و مقابله به همدیگر درنظر می گیرد. در اول فهم ، اشیاء را در جهان به شدت در مقایسه و مقابله مورد مداقه قرار میدهد که به صورا انتزاعی از همدیگر متفاوت و مختلف اند و این به این مفهوم است که فهم آنهارا به اضداد مجزا لنفسه درک می کند ، که در واقیعت آنها وجود ندارند. تفکر برخاسته از فهم در این مرحلۀ اول در مقایسۀ اشیاء تابت باقی می‌ماند و تنها جدائی آنها را در نظر دارد.

تلاش‌های صلح (نقش دولت افغانستان در حاشیه و یا در متن ؟)

  نویسنده و تحلیلگر : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشار : 18.11.2018 دو جریان متفاوت تلاش‌های صلح یکی به رهبری آمریکا توسط زلمی خلیلزاد نمایندۀ مخصوص وزارت خارجۀ آمریکا و دیگری به رهبری روسیه با دایر کردن کنفرانس صلح در مسکو با حضور نمایندگان طالبان ، در این مقطع زمانی براه افتاده اند که تا حدی بر فعالیت‌های شورای عالی صلح سایه انداخته است و گرچه سیاست مداران افغان از حق مالیکیت گفتگو های صلح حروف و سخن رانده اند اما چنین می نماید که در بستر سیاست‌های منطقه ئی و بین‌المللی ابتکار از دست سیاست مداران افغان بدر شده است . برای رسیدن به عمق ماجرا بسنده است که از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ و احراز کرسی ریاست جمهوری به قضایای افغانستان و جنگ جاری در افغانستان و مناسبات منطقه ئی و بین‌المللی باید ترکیز شود. به تاریخ 21 اگست 2017 رئیس جمهوری دونالد ترامپ ستراتیژی خود را در مورد افغانستان و آسیای جنوبی اعلام کرد و این استراتیژی بر محور جنگ در افغانستان و حضور 17 سالۀ نظامی امریکا در افغانستان می چرخد این استراتیژی حاکی از آن است که خروج فوری نیرو های نظامی امریکا از افغانمستان غیر ممکن است و در نتیجه نیرو های نظامی امریکا باید پیروزی شایسته و پایدار را دنبال کند. 

تلاش های صلح

(نقش دولت افغانستان ، در حاشیه و یا در متن ؟) نویسنده و تحلیلگر : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشار : 18.11.2018 دو جریان متفاوت تلاش‌های صلح یکی به رهبری آمریکا توسط زلمی خلیلزاد نمایندۀ مخصوص وزارت خارجۀ آمریکا و دیگری به رهبری روسیه با دایر کردن کنفرانس صلح در مسکو با حضور نمایندگان طالبان ، در این مقطع زمانی براه افتاده اند که تا حدی بر فعالیت‌های شورای عالی صلح سایه انداخته است و گرچه سیاست مداران افغان از حق مالیکیت گفتگو های صلح حروف و سخن رانده اند اما چنین می نماید که در بستر

ممالیک عیاران تاریخ

نویسنده : داکتر محمدالله صخره قسمت دوم تاریخ انتشار : 11.11.2018 نیمهء ذی القعده سال 658هجری و متصل بعد از پیروزی در نبرد ماندگار عین جالوت و شکست فاحش هلاکو سران ارتش ممالیک در شهر ک صالحیه گرد امدند و با اغلبیتِ آراء رکن الدین بیبرس بندقداری نجمی صالحی را به حیث سلطان بر گزیدند برخی از امیران وابسته به سلطان شهید مظفر الدین قطز واقعیت را بر اوهامِ انتقام ترجیح دادند و سر تسلیم فرود اوردند. بیبرس با شتاب ارتش ظفرمند را به قاهره رسانید و در قلعة الجبل بر مسند سلطنت تکیه زد همان قلعه ی که استاد و معلمش فارس الدین اقطای روزی شکار خنجرِ شجرة الدر شد خنجری که فضای سلطنت را برای شوهرش عز الدین ایبک صاف کرد و دیری نپایید که هم شوهر کشت و هم خود بدست انباغ کشته شد و مسند سلطنت برای قطز شاگرد ایبک رسید قطزی که در یکسال همه خصوم را بر علیه خصم واحد متحد ساخت و نبردی به بزرگی عین جالوت را در تاریخ امتش به خط مشق وا اسلاماه نوشت

ممالیک ، عیارانِ تاریخ

{ آنچه امروز میگذرد از دیروز است} نویسنده: داکتر محمدالله صخره قسمت اول تاریخ نشر: 11.11.2018 محمد شعبان ایوب مؤرخ جوانی است که در این اواخر با نوشتن چندین کتاب در تاریخ اسلام روزگار سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جهان اسلام را از میان انبار کتب تاریخ اسلامی گرد اوری نموده است. این مؤرخ جوان بر متونِ معتمدِ تاریخی اتکا ورزیده و تطابق نقل حوادث در نزد چند مؤرخ را مأخذ و منبع ساخته است و انجا به نقلِ نادر یک مؤرخ رفته است که نقلی جز ان نباشد محمد ایوب همچنان از حکایات تفصیلی که بسا مؤرخین قدیم انرا بسان حوادثِ” روز مره” مینوشتند عبور نموده و خواننده را در قبال حوادث مهم و سر خط ها قرار میدهد میتوانم بگویم این محمد ایوب تکرارِ مؤرخِ معروفِ مصر استاد عبد الله عنان است که نوشته های گهر باری دارد بعضی نوشته های استاد عبد الله عنان به فارسی ترجمه شده است . در این اواخر یکی از دوستان یکی از کتاب های این مؤرخ یعنی محمد شعبان ایوب بنام تاریخ دولة الممالیک در 678 صفحه را برای من اورد که واقعا معلومات من را که علاقهء شگرف به تاریخ داشتم وزمانی در مرکز مطالعات تاریخی شهر قاهره – مرکز الدراسات التاریخیة- لحظاتِ ناب و تابی را در مطالعهء تاریخ میگذراندم تازه کرد. نه تنها این بلکه بعضی برداشت های من را تصحیح کرد. بطور مثال من فکر میکردم که در تاریخ دولت مملوکی فقط یک امیری بنام رکن الدین بیبرس است در حالیکه سه امیر به همین نام بوده…