Month: May 2024

رابطۀ حج با صلح جهانی

بسم الله الرحمن الرحیم رابطۀ حج با صلح جهانی نویسنده عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشار : 28.05.2024 به مناسب فرارسیدن ایام مبارک حج و مراسم حج سال 1445 هجری قمری اهتمام حاضر را خدمت شما عزیزان گرامی وطنداران آزاده تقدیم میدارم. حج و مراسم حج و عمره مفاهیمی زیادی را در بر دارند که به نحوی آشکار با هستی انسان رابطه و پیوند ناگسستنی دارند ، آنجا که هستی انسان در کشمکش غرایز و آرزو های که بر غرایز ابتناء دارند ، غرایزی که خود خواه و جاه طلب اند ، جنگ افروز و در ستیج ستیز در صحنۀ تاریخ چنگ و دندان خونین دارند ویا از خود و از شخصیت اخلاقی خود که بر اعتقاد توحیدی ابتناء دارد ثبات و استمراریت نشان میدهد ودر مطابقت با آموزه های وحیانی خود را تعریف می‌کند و در مبارزه در برابر سرکشی های غرایز مصمم تر می‌شود تا آن‌ها را متعادل سازد و یا از خود بیگانه‌ای که در از خود بیگانگیalienation هستی و رابطه‌های هستی‌اش را تا حدی فراموش کرده است و تمایل به بازگشت به خود دارد مراسم حج و عمره باز تعریف و خود شناسی به انسان آموزش میدهد که پی آمد آن صلح درونی و بیرونی است یعنی اینکه انسان در این باز تعریف و خود شناسی صلح و آرامش درونی خود را باز تعریف می‌کند و باز می‌یابد و در مناسبات اجتماعی با دیگران کاخ مجلل و پر شکوه صلح را بر ویرانه های از خود بیگانگیalienation تعمیر می‌کند و بر سر در آن با قلم حقیقت…

عقل حاکم و عقل خادم

بسم الله الرحمن الرحیم عقل حاکم و عقل خادم نویسنده : محمد عمار خان ناصر مترجم : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشار : 20.05.2024 بحث جالب بر سر اینکه در مورد جواز عقلی زنا یعنی رضایت جنسی بدون محدودیت در حدود اجتماعی بین متکلمین در تاریخ اندیشه خود را ثبت کرده است به این مفهوم که آیا این عمل صرف نظر از ممانعت شرعی ، از دید عقلی هم ناپسند و ممنوع است ؟ در این رابطه دو موضعگیری متضاد در دو مکتب توسط دو فقیه مطرح شده است که عبارتند از :نویسنده 1 ـ فقیه مکتب حنفی امام ابوبکر جصاص رحمه الله علیه. 2 ـ فقیه مکتب شافعی امام الکیا الهراسی رحمه الله علیه. دیدگاه امام جصاص رحمه الله علیه بر این تمرکز دارد که زنا از دید عقلی هم مذموم است زیرا تأثیر اجتناب ناپذیر بر نسب فرزند ، نفقۀ فرزند و کفالت و در رابطه با این مقوله‌ها ، دارد. جدائی و تجرید کردن لذت جنسی مرد و زن در یک رابطۀ جنسی از این موارد و بر درستی رابطه اذعان کردن ، با در نظر داشت مصالح جامعۀ بشری ، از دید عقلی درست نیست. الکیا الهراسی رحمه الله علیه این را زیر سؤال می‌برد که برای اجرای برخی از احکام شرعی اثبات نسب لازم و ضروری است . الکیاء الهراسی این سؤال را مطرح می کند که برای اجرای برخی از احکام شرعی اثبات نسب لازم است، در صورت نبودن آنها، صرف تشخیص نسب لازم نیست. اگر این سؤال مطرح شود که تربیت و نگهداری…