Dari

نقد دیدگاه برخی مدعیان روشنفکری دینی

نقد دیدگاه برخی مدعیان روشنفکری دینی ( بر اساس استدلال قیاسی واستقرائی ) مأخذ و منابع: 1ـ تاریخ فلسفۀ غرب اثر برتراند راسل Bertrand Russell 2ـ اصطلاحات بنیادین فلسفه philosophische Grundbegriffe اثر رافائل فربر Rafael Ferber ترجمه و تحلیل از : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشار : 02.12.2022 تذکر مهم : این بحث که به ( دیدگاه برخی مدعیان روشنفکری دینی ) معنون شده است زمینۀ بحث بر اساس استندلال قیاسی و استقرائی از داده های دو کتاب تاریخ فلسفۀ غرب اثر برتراندراسل Bertrand Russell , ( اصطلاحات بنیادین فلسفه philosophische Grundbegriffe ) اثر رافائل فربر Rafael Ferber تنظیم شده است . جهت تعمیم بحث به عرصۀ دینی ایجاب می کرد که این مضمون ترجمه شود که همان شد و بر اساس داده های ترجمه شده از کتاب که ذکر شان رفت بحث در یک تعمیم به عرصۀ دینی شکل گرفت که به صورت جستار های گفتاری از طریق کانال یوتیوب بنام تحلیل تی وی Tahleel TV به نشر رسید. قابل ذکر است که در چند بخش در ویب سایت تحلیل هم تنها صورت ترجمه کتاب‌های مذکور آورده شده است و تعمیم موضوع در عرصۀ دینی در جستار های گفتاری در ویدو های تحلیل تی وی در نظر گرفته شده بود و در یک تصمیم که ضرورت اهتمام نوشتاری هم ایجاب می کند قرار برین شد که موارد تعمیم موضوع در عرصۀ دینی در نوشتار هم در نظر گرفته شود تا بیشتر از این بحث ها استفاده صورت گیرد و دائرۀ نقد وسعت گردد. با در نظر داشت اهمیت بحث…

چرا فارسی دری ؟

پژوهشگر و نویسنده: عزیز آریانفر از صفحۀ بیژن آرین Bizhan Aryan https://www.facebook.com/BizhanAryan تاریخ انتشار : 27.11.2022 در چند ماه گذشته شماری از دوستان بارها پرسیده اند که نام درست زبان ما چیست؟ پارسی، دری؟ یا پارسی دری؟ با پوزش از تاخیر در دادن پاسخ، با توجه به گرانباری کارهای پژوهشی، اینک به گونه فشرده پاسخ دوستان را می نویسم: کسانی که سن شان بالای پنجاه است، خوب به یاد دارند که پیش از سال 1964 همه کتاب های درسی ما به نام «قرائت فارسی» بود. تنها پس از 1964 بود که به «قرائت دری» تغییر نام داد. البته، تغییر نام کتاب های درسی سه، چهار سال را در بر گرفت. من در آن هنگام صنف شاگرد چهارم بودم. خوب یادم است که با دیدن نام «دری» ندانستم که منظور چه است. زیرا تا آن هنگام کمتر کسی نام دری را شنیده بود و در همه جا مردم زبان ما را فارسی می نامیدند. چنانچه عوام الناس در سرتاسر کشور تا کنون هم آن را به همین نام یاد می کنند شمار بسیاری از از بیسوادان نمی دانند که دری چه است. و اگر از کهنسالانی که بی سواد یا کمسواد باشند، پرسیده شود که دری چیست؟ پاسخی ندارند که بدهند. به هر رو، از شادروان دلگیر باختری (آموزگار زبان و ادبیات ما در مکت سلطان غیاث الدین غوری شهر مزارشریف) پرسیدم و ایشان هم توضیحات بایسته را دادند. پسان ها دانستیم که تغییر نام زبان از فارسی به دری بر اساس سیاست دولت وقت بنا به ملحوظات ویژه بوده است…

استدلال قیاسی و استقرائی 4/// deductive and inductive arguments 4

چگونه نتیجه گیری یک استدلال استقرایی را توجیه کنیم؟ مأخذ : اصطلاحات اساسی فلسفی اثر رافئل فربر philosophische Grundbegriffe: Rafel Ferber مترجم و ترتیب کننده : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشار: 13.07.2022 حال فرض کنید یک موجود عاقل از یک ستاره دور به مدت یک روز به زمین آمده است. طلوع خورشید را می بیند، آتش سوزاننده است ، محسوس است که نان تغذیه می کند و غیره. آیا از این موارد نتیجه می گیرد که در آینده نیز چنین خواهد بود؟ بعید است که چنین استنتاج کند، اما پس از گذراندن یک هفته روی زمین، انتظار می رود که همان پدیده ها دوباره تکرار شوند. با این حال، پس از تکرار همان پدیده ها و رویداد ها برای یک سال یا حتی چندین سال، احتمالاً به این نتیجه می رسد که همان پدیده ها در آینده نیز تکرار خواهند شد. این نتیجه گیری از لحاظ منطقی غیر قابل توجیه است. با این حال، همه ما به طور غریزی آن را می دانیم، حتی به شیرخوار تجربه آموخته بود: “به محض اینکه گریه کرد، غذا گرفت“ حیوانات از قبل چنین انتظارات استقرایی را دارند، حتی اگر آنها را به صورت شفاهی فرموله نکنند و این سؤال است که آیا می توانند قبل از بیان گفتاری ، نتیجه گیری استقرایی بگیرند یا خیر؟

استدلال قیاسی و استقرائی 3///deductive and inductive arguments 3

استدلال قیاسی و استقرائی 3 deduktive und induktive Argumente 3 بخش سوم: مأخذ : philosophische Grundbegriffe ( اصطلاحات بنیادین فلسفه ) اثر : رافائل فربر Rafael Ferber مترجم و ترتیب کننده : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشار: 27.06.2022   به همین ترتیب، نتیجه گیری یک نتیجه استقرایی عام می تواند نادرست باشد، یعنی زمانی که توسط تجربه رد شود، یعنی طوری آزمایش شود که تلاش برین باشد که نادرست ثابت شود. ( falsifizieren ) با این حال، هیچ نتیجه‌ای از یک استدلال استقرایی نمی‌تواند به معنای دقیق درست باشد، زیرا هیچ نتیجه‌گیری از یک استدلال استقرایی عام نمی‌تواند به طور کامل اثبات شود، یعنی نمی تواند تأئید شود . ( از طریق آزمایش تأئید صحت و درستی یک موضوع ). برای تأیید کامل یک نتیجه گیری استقرایی ، باید بتوان همه مثال های آینده را ذکر کرد ، یعنی احتمالاً بی نهایت. به عنوان مثال، ما باید همه فیلسوفان آینده را نیز شامل کنیم. جدا از این که خودمان باید جاودانه باشیم، همانطور که قبلاً گفته شد ممکن است فیلسوفی متولد شود که نمی میرد. نتیجه گیری فوق فقط تا کنون بدون استثنا معتبر است و بنابراین به خوبی تأیید شده است. سایر نتایج استقرایی، مانند اینکه همه فیلسوفان به سختی قابل درک ( بغرنج ، پیچیده ) هستند، کمتر مورد تأیید قرار گرفته اند. اما درجه تأیید با معنای کلمات تعیین نمی شود، که با این وجود باید به اندازه کافی دقیق تعریف شود، بلکه توسط تجربه تعیین می شود. استدلال استقرایی این نیست که یا اعتبار دارد و…

استدلال قیاسی و استقرائی deduktive und induktive Argumente

deduktive und induktive Argumente deductive and inductive arguments بخش یکم ( اول ) مآخذ : 1- تاریخ فلسفۀ غرب از برتراندراسل Philosophie des Abendlandes: Bertrand Russell 2 – اصطلاحات اساسی فلسفی از : رافائل فربر philosophische Grundbegriffe : Rafael Ferber ترتیب دهنده و نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشار: 20.06.2022 تذکر لازم: در این اهتمام یا جستار که معنون به استدلال قیاسی و استقرائی است اصطلاحات و واژه های کلیدی تلاش شده است که حتی المقدور به زبان انگلیسی ذکر شوند و از اینکه منابعی که مورد استفادۀ این جستار و یا اهتمام به آلمانی است با رعایت احتیاط ، لازم دیده شد که واژه ها و اصطلاحات کلیدی به زبان آلمانی ذکر شوند . در هرد و صورت معادل وآزه ها و اصطلاحات به فارسی هم ذکر شده اند.

سورۀ مبارکۀ الفاتحه یا ام القرآن

فهمی از سورۀ مبارکۀ الفاتحه بخش سوم : مآخذ : ترجمان القرآن اثر تفسیری مولانا ابوالکلام آزاد مترجم : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشار : 19.06.2022 تذکر لازم : این جستار نگاهی است بر اساس لغت شناسی یا Philologie و همچنان نگاه موضوعی است ، یعنی به تفسیر مختصر بر اساس یک ترجمۀ آزاد اهتمام شده است و قابل یاد آوری و قابل ذکر است که در این ترجمه همسو با متن جملاتی از من مترجم اضافه شده اند که در جهت توضیح ضروری به نظر رسیدند اما با این ملاحظه که مفهوم متن آسیب نبیند. دلایلی وجود دارد که باید به این امر اهتمام شود چون بر اساس نافهمی ها و اتخاذ مواضع نادرست و حتی تبلور اغراض و امیال برخی ذیل عنوان روشنفکری دینی ، فضای فهم این سورۀ مبارکۀ مسموم شده است یعنی یک ادعای نادرست و متضاد با آموزه های قرآنکریم و احادیث مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم ، این است که این سوره ، وحی نیست چون یک دعا است که انسان نیاز هایش را با الله تعالی مطرح ساخته است. ادعای نادرست دیگر این است که پیامبر صلی الله علیه وسلم با مولانای روم به مقایسه گرفته شده است یا قرآن کریم با مثنوی به مقایسه گرفته است و حاصل این مقایسۀ که از اصل و اساس نادرست است ، این است که خدای محمد صلی الله علیه وسلم خدای جنگ و ستیز است ، در حالیکه خدای مولانا خدای عشق و مهر است.

عظمت الصوم

نویسنده : داکتر اسرار احمد مترجم : عبدالبصیر صهیب صدیقی انتشار مجدد : 02 رمضان 1443 هجری مطابق به 03.04.2022 تذکر : تقدیم به آنانیکه به صلح می اندیشند زیرا ماه مبارک رمضان که صوم در آن فرض است برنامۀ عملی صلح است . عظمت روزۀ ماه مبارک رمضان در روشنی حدیث قدسی مبارک الصَّوْم لِي وأَنا أَجْزي بِه: در مورد روزه حدیث قدسی شریف که در بالا ذکر شده است متفق علیه است یعنی در صحیح بخاری و صحیح مسلم هرد روایت شده است. 1 ـ الفاظ یک روایت صحیح بخاری این است : 1215- وَعنْ أَبي هُريرة رضِي اللَّه عنْه، قال: قال رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: « قال اللَّه عَزَّ وجل: كُلُّ عملِ ابْنِ آدم لهُ إِلاَّ الصِّيام، فَإِنَّهُ لي وأَنَا أَجْزِي بِه. والصِّيام جُنَّةٌ فَإِذا كَانَ يوْمُ صوْمِ أَحدِكُمْ فلا يرْفُثْ ولا يَصْخَب،فَإِنْ سابَّهُ أَحدٌ أَوْ قاتَلَه، فَلْيقُل: إِنِّي صَائم. والَّذِي نَفْس محَمَّدٍ بِيدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائمِ أَطْيبُ عِنْد اللَّهِ مِنْ رِيحِ المِسْك. للصَّائمِ فَرْحَتَانِ يفْرحُهُما: إِذا أَفْطرَ فَرِحَ بفِطْرِه، وإذَا لَقي ربَّهُ فرِح بِصوْمِهِ » متفقٌ عليه. وهذا لفظ روايةِ الْبُخَارِي. وفي رواية له: « يتْرُكُ طَعامَه، وَشَرابَه، وشَهْوتَه، مِنْ أَجْلي، الصِّيامُ لي وأَنا أَجْزِي بِه، والحسنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا » . وفي رواية لمسلم: « كُلُّ عَملِ ابنِ آدَمَ يُضَاعفُ الحسَنَةُ بِعشْر أَمْثَالِهَا إِلى سَبْعِمِائة ضِعْف. قال اللَّه تعالى : « إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وأَنا أَجْزي بِه: يدعُ شَهْوتَهُ وَطَعامَهُ مِنْ أَجْلي. لِلصَّائم فَرْحتَان:فرحة عند فطره، فَرْحةٌ عِنْدَ لقَاء رَبِّه. ولَخُلُوفُ فيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ريحِ المِسْكِ» . ریاض الصالحین

دیالکتیک ؟، Dialektik?

بسم الله الرحمن الرحیم دیالکتیک Dialektik نویسنده :راینر وینتر Reiner Winter مترجم : عبدالبصیر صهیب صدیقی Abdul Basir Sohaib Siddiqi تاریخ انتشار مجدد : 12.12.2021 نوت : این موضوع در شش بخش در ویب سایت تحلیل به نشر رسیده بود ، با معضل تخنیکی که در سیات رخ داده بود و ضرورت طرح کنونی پیش آمد که ویب سایت تحلیل به اینگونه تغییر شکل داده شود ، انتقال مضامین به شکل جدید با مشکل مواجه شد که حروف جا عوض کردند و مفهوم ناپدید شد یعنی قابل استفاده نبودند و با یک تلاش توانستم که مضمون دیالکتیک را در شکل مفهوم آن بیاوریم و لازم دیده شد که دوباره به نشر مجدد برسد کسی که در یک بحث و گفتگوی فلسفی کلمۀ دیالکتیک Dialektik را بکار می‌برد می بایست به دلایلی مخصوصی محطاط بود ،از آنحا که بسیار اغلب استفاده و بکار گیری شتابزده و عجولانه و ناسنجیدۀ آن ابهام را در پی خواهد داشت تا وضاحت. و این بسته به سه پرابلم و مشکل ذیل است: الف : اول اینکه این کلمه از زبان یونانی اشتقاق یافته است و تاریخ تنوع و تغییر بسیار در معنی را نشان میدهد که خود به آغاز تفکر فلسفی باز می‌گردد که در موارد مختلف ، گاهی اوقات بشکل متناقض کاربرد داشته است و استعمال شده است به این مفهوم که معنی روشن و رائج دیالکتیک Dialektik فاقد آن است.

سند مکۀ مکرمه ( پلورالیزم و کثرتگرائی )

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ سند مکۀ مکرمه ( پلورالیزم و کثرتگرائی ) 23.05.2021/11shwal 1442و منبع :سعودی گزت مترجم : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشار: 23.05.2021 داکتر ال عیسی  مدیر عام اتحادیۀ جهانی مسلمانان و رئیس انجمن علمای مسلمان بار دیگر تأکید کرد که ( سند مکه معظمه ) پیامی را با افق روشن اسلامی به اجراء در می آورد که در شهر مقدس مکۀ معظمه ، مقدس ترین اماکن از طرف 1200 دانشمند برجستۀ جهان اسلام و 4500 روشنفکر اسلامی از 139 کشور و 27 مکتب فکری مسلمان به تصویب رسیده و امضائی شده است. .داکتر ال ـ عیسی این تذکرات را در یک سخنرانی در سمپوزیمی که در پایتخت مراکش برگزار شده بود ، به عمل آورد  .راه اندازی شده بود MWL با همکاری  ICESCO این سمپوزیم معنون به « سند مکۀ مکرمه : مؤفقیت ها و چشم انداز ها » از طرف سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی جهان اسلام

جنگ فلسطین و اسرائیل

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ جنگ فلسطین و اسرائیل تحلیلگر : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشار : 18.05.2021 بالا رفتن شعله ها و لهیب جنگ و بلند شدن صدای انسانیت و مظلومیت بشریت در خاورمیانه بین فلسطین و اسرائیل حکایت گر کشتار انسانها ، انهدلم منازل و تأسیسات شهری ، ایجاد وحشت و رعب در بین شهر نشینان وافعۀ نو و در نوعیت خود تازه نیست حوادث دلخراش این چنینی پس از سال 1948 میلادی با ابعاد و وسعت گوناگون تکرری است که در گوش دادن به تاریخ انسان می‌شنود . با وجود تکامل و پیشرفت در تنظیم و ارائۀ راه‌های تئوریک اعادۀ صلح و ثبات در منطقه و تلاش های دپلوماتیک عملی، در عمل ، جنگ با ابزارهای جدید و استعمال سلاح های جدید فاجعه می آفریند و بشریت و انسانیت را به عزا و ماتم می نشاند ، یعنی اینکه دپلوماسی فعال و مؤثر برای ایجاد صلح و امنیت و ثبات در عمل در منطقه هنوز هم غیبت حضور دارد که در این غیبت حضور دپلوماسی فعال و مؤثر برای مختومه ساختن جنگ ، لهیب آتش جنگ بالا و بالا می‌رود و فریاد انسانهای مظلوم به گوش جهانیان می رسد.