Month: March 2023

کثرت گرائی در تفکر اسلامی بخش سوم

بسم الله الرحمن الرحیم کثرت گرائی در تفکر اسلامی بخش سوم منبع و مأخذ : تدبرالقرآن اثر مولانا امین احسن اصلاحی نویسنده و مترجم : عبدالبص یر صهیب صدیقی تاریخ نشر : 30.03.2023 مطابق 8 رمضان المبارک 1444 قمری هدف از این تلاش نفس گیر این است که تا معلوم گردد که نوعیت زبان قرآنکریم چیست و برای اندازی گیری و معیار محاسن ادبی آن چه چیز را در نظر گرفت . من (مولانا اصلاحی ) در این مورد این تلاش را کرده ام که قبل از برداشتن قلم به قصد تحریر و تدوین تفسیر ، به ذخایر ادبیات دورۀ جاهلیت به تمام آن  که به آنها دسترسی برای من مقدور بود ، مراجعه کرده ام و از آنها استفاده برده ام . آنچه من (مولانا اصلاحی ) در این راستا انجام داده ام ، سهم من آنقدر زیاد نیست که به حساب آید بلکه بیشترین سهم از آن استادم مولانا حمیدالدین فراهی  رحمه الله علیه است. سهم من ( مولانا اصلاحی رحمه الله علیه ) در کار های علمی مولانا حمید الدین فراهی رحمه الله علیه در حد این است که هضم خوب یعنی درک و فهم محتویات و  روش و اسلوبی است که استادم زحمت کشیده است. در فهم کتاب عظیم که قرآنکریم است صرف به لسان  و اسلوب لسان عرب دورۀ جاهلیت مراجعه کردن کفاف نمی کند بلکه لازم و ضروری است که  معروف و منکر  ، زندگی معاشرتی  و خصوصیات آن ،  معیارخیرو شر اجتماعی  ، نظریات آن زمان را نیز در مورد زندگی اجتماعی ،…

کثرتگرائی در تفکر اسلامی بخش دوم

بسم الله الرحمن الرحیم تکثرگرائی در تفکر اسلامی بخش دوم منبع و مأخذ : تدبرالقرآن ، اثر مولانا امین احسن اصلاحی ترجمه از : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشار :28.03.2023   1 ـ وسائل و ذرایع داخلی فهم قرآن کریم: الف ـ زبان قرآنکریم زبان قرآنکریم یا لسان قرآنکریم عربی است آنهم لسانی که در فصاحت و بلاغت اعجاز دارد ، از انس و جن کسی قدرت و توانائی آنرا ندارد که کلامی مثل قرآنکریم بیاورد و کتابی چون قرآنکریم تدوین کند/ از جملۀ شعرای سبعه لبید آخرین آنها است ، لبید همان شاعری است که بر یک شعرش که در بازار عکاظ نصب شده بود ، تمام شعراء سجده ریز شدند و سجده کردند و جبین تحسین سائیدند. و این شعر به عنوان یک اعجاز ادبی بر دروازۀ خانۀ کعبۀ الشریفه آویزان شد. لبید بعد ها مسلمان شد و به رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان آورد. لبید پس از مسلمان شدن شعر گفتن را ترک کرد. لبید شاعری بود که دیگر شعراء بر مقام ادبی اش سجدۀ تحسین می پاشیدند در شعر گفتن ملک الشعراء زمان خود بود و مظهر کامل در فصاحت و بلاغت بود ، بر همه سؤال بر انگیز بود که چرا

کثرت گرائی در تفکر اسلامی بخش اول

کثرت گرائی در اندیشۀ اسلامی منبع و مأخذ : تدبرالقرآن ، اثر مولانا امین احسن اصلاحی ترجمه از: عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشار : 26.03.2023 تاریخ سیر اندیشه‌ها تنوع و کثرت را با در نظر داشت زمان و مکان نشان میدهد. با مطالعۀ تاریخ اندیشۀ دینی مسلم است که با تنوع و کثرت در اندیشۀ اسلامی مواجه هستیم. این کثرت و تنوع در تفکر و اندیشۀ اسلامی هم دونوع فهم می‌شود که عبارتند از : الف ـ در انطباق و یا مطابقت با متون و مصادر معتبر اندیشۀ اسلامی با در نظر داشت زمان و مکان در یک اتحاد ثبات فراتاریخی و تغییر تاریخی. ب ـ عدم انطباق اندیشۀ دینی ، اسلامی با متون معتبر و مصادراندیشۀ معتبر اسلامی ( در شکل تحریف و تحمیل ). نوع اول پویائی اندیشۀ اسلامی است که در شکل اتحاد ثبات فرا تاریخی و تغییر تاریخی که تکامل مستمر جوامع بشری را شمانت می‌کند و حاصل این اتحاد بین دو امر یکسان و متفاوت بالاترین درجه از صلح ، ترقی و شگوفائی است که سبب می‌گردد تا بشریت مرحله به مرحله در شهراه ترقی و تعالی قرار گیرد. مورد دوم که شکل تحریف و تحمیل است ، در خود متضاد است و اجزاء در یک بافت واحد قرار ندارند. اکثر جنگ‌های خانه برانداز ، نیران لهیب آتش جنگ‌های ویرانگر در مقدس شدن خواست و تحقق امیال و اعراض انسان‌ها است که خود را بر متن دینی تحمیل می‌کنند و در صدد کسب مشروعیت است.

دعاء و منزلت دعاء

دعاء و منزلت دعاء  نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشار : 24.03.2023 مطابق با 02.رمضان المبارک 1444 https://www.youtube.com/watch?v=nVAHxK7kuLU&t=2780s     دعاء و دعاء کردن لحظه به لحظۀ زندگی یک مسلمان را میسازد ، عنصر و پا پاربن مهم و اهم زندگی فردی و اجتماعی مسلمان است ، دعاء روح را صیقل میدهد واز زنگ زدگی ذهنی رهائی می‌بخشد ، اطمئیان و ثبات را در زندگی متحول و متغییر به بار می آورد و با دعاء دستان نیازمند انسان از رحمت الله تعالی پر می‌گردد ، بخصوص درین شرایط دشوار که ویروس کرونا سایۀ معضل ساز و مرگبار را بر بشریت گسترانده است برای یک مسلمان تمسک به دعاء اهمیت بیشر دارد.

نقش اقتصادی چین در مناسبات کابل ـ تهران

بسم الله الرحمن الرحیم نقش اقتصادی چین درمناسبات کابل ـ تهران China’s BRI role in Kabul-Tehran relations (دلایل تحویل دهی سفارت افغانستان به طالبان) نویسنده و تحلیلگر : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشار : 03.03.2023 نکته : خبر شایع و داغ در رابطه با طالبان و ایران این بود که ایران به این مصمم شد تا سفارت افغانستان را به طالبان بسپارد و چنان شد که طالبان سفارت افغانستان در تهران را تحویل گرفتند و بدون اینکه حاکمیت طالبان از طرف ایران به رسمیت شناخته شود ، با تحویل دهی سفارت افغانستان در تهران عملا کار های دپلوماتیک در سفارت افغانستان در تهران آغاز شد. این جستار در پی این است که به کنۀ دلایلی باید راه یافت که این تغییر را توجیه می کنند. دلایل این تغییر را بهتر است در رابطه با نقش چین و پاکستان در منطقه که بیان کنیم.