Month: June 2022

استدلال قیاسی و استقرائی 3///deductive and inductive arguments 3

استدلال قیاسی و استقرائی 3 deduktive und induktive Argumente 3 بخش سوم: مأخذ : philosophische Grundbegriffe ( اصطلاحات بنیادین فلسفه ) اثر : رافائل فربر Rafael Ferber مترجم و ترتیب کننده : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشار: 27.06.2022   به همین ترتیب، نتیجه گیری یک نتیجه استقرایی عام می تواند نادرست باشد، یعنی زمانی که توسط تجربه رد شود، یعنی طوری آزمایش شود که تلاش برین باشد که نادرست ثابت شود. ( falsifizieren ) با این حال، هیچ نتیجه‌ای از یک استدلال استقرایی نمی‌تواند به معنای دقیق درست باشد، زیرا هیچ نتیجه‌گیری از یک استدلال استقرایی عام نمی‌تواند به طور کامل اثبات شود، یعنی نمی تواند تأئید شود . ( از طریق آزمایش تأئید صحت و درستی یک موضوع ). برای تأیید کامل یک نتیجه گیری استقرایی ، باید بتوان همه مثال های آینده را ذکر کرد ، یعنی احتمالاً بی نهایت. به عنوان مثال، ما باید همه فیلسوفان آینده را نیز شامل کنیم. جدا از این که خودمان باید جاودانه باشیم، همانطور که قبلاً گفته شد ممکن است فیلسوفی متولد شود که نمی میرد. نتیجه گیری فوق فقط تا کنون بدون استثنا معتبر است و بنابراین به خوبی تأیید شده است. سایر نتایج استقرایی، مانند اینکه همه فیلسوفان به سختی قابل درک ( بغرنج ، پیچیده ) هستند، کمتر مورد تأیید قرار گرفته اند. اما درجه تأیید با معنای کلمات تعیین نمی شود، که با این وجود باید به اندازه کافی دقیق تعریف شود، بلکه توسط تجربه تعیین می شود. استدلال استقرایی این نیست که یا اعتبار دارد و…

استدلال قیاسی و استقرائی deduktive und induktive Argumente

deduktive und induktive Argumente deductive and inductive arguments بخش یکم ( اول ) مآخذ : 1- تاریخ فلسفۀ غرب از برتراندراسل Philosophie des Abendlandes: Bertrand Russell 2 – اصطلاحات اساسی فلسفی از : رافائل فربر philosophische Grundbegriffe : Rafael Ferber ترتیب دهنده و نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشار: 20.06.2022 تذکر لازم: در این اهتمام یا جستار که معنون به استدلال قیاسی و استقرائی است اصطلاحات و واژه های کلیدی تلاش شده است که حتی المقدور به زبان انگلیسی ذکر شوند و از اینکه منابعی که مورد استفادۀ این جستار و یا اهتمام به آلمانی است با رعایت احتیاط ، لازم دیده شد که واژه ها و اصطلاحات کلیدی به زبان آلمانی ذکر شوند . در هرد و صورت معادل وآزه ها و اصطلاحات به فارسی هم ذکر شده اند.

سورۀ مبارکۀ الفاتحه یا ام القرآن

فهمی از سورۀ مبارکۀ الفاتحه بخش سوم : مآخذ : ترجمان القرآن اثر تفسیری مولانا ابوالکلام آزاد مترجم : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشار : 19.06.2022 تذکر لازم : این جستار نگاهی است بر اساس لغت شناسی یا Philologie و همچنان نگاه موضوعی است ، یعنی به تفسیر مختصر بر اساس یک ترجمۀ آزاد اهتمام شده است و قابل یاد آوری و قابل ذکر است که در این ترجمه همسو با متن جملاتی از من مترجم اضافه شده اند که در جهت توضیح ضروری به نظر رسیدند اما با این ملاحظه که مفهوم متن آسیب نبیند. دلایلی وجود دارد که باید به این امر اهتمام شود چون بر اساس نافهمی ها و اتخاذ مواضع نادرست و حتی تبلور اغراض و امیال برخی ذیل عنوان روشنفکری دینی ، فضای فهم این سورۀ مبارکۀ مسموم شده است یعنی یک ادعای نادرست و متضاد با آموزه های قرآنکریم و احادیث مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم ، این است که این سوره ، وحی نیست چون یک دعا است که انسان نیاز هایش را با الله تعالی مطرح ساخته است. ادعای نادرست دیگر این است که پیامبر صلی الله علیه وسلم با مولانای روم به مقایسه گرفته شده است یا قرآن کریم با مثنوی به مقایسه گرفته است و حاصل این مقایسۀ که از اصل و اساس نادرست است ، این است که خدای محمد صلی الله علیه وسلم خدای جنگ و ستیز است ، در حالیکه خدای مولانا خدای عشق و مهر است.