Month: February 2023

تأملی نقادانه بر نظریۀ رؤیا ها

تأمل نقادانه بر نظریۀ رؤیا ها نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی  تاریخ انتشار : 11.02.2023 نکتۀ اول :   همانطور که ثنویت لازمۀ وحی است ، وحی در نظریۀ رؤیا ها رنگ باخته و از زمینۀ خود خارج شده است و مفهوم باخته است و در یک وحدت الوجود ( کوسموسیسم ) به یک حالت روحی و روانی که معنون به « نجوا» است ، تقلیل داده شده است ، و به همانمگونه و بالتبع مفهوم رسالت نیز با بازی های لفاظانه مفهوم خود را از دست داده است ، زیرا در رسالت این معنی برجسته است که ارسال پیام است از آدرسی به آدرسی و بنابرین خود این عنوان یا این مفهوم که به ( رؤیا های رسولانه ) معنون شده است با محتویات بحث در انطباق نیست، چون زمینۀ طرح این نظریه بر کوسموسیسم ابنتناء دارد و در چنین زمینه ، رسالت مفهوم خود را از دست میدهد و بر این اساس این نظریه با این عنوان چسپ ندارد و لفاظی خسته کننده است و در جهت شکار اذهان ساده و بسیط تلاش ماهرانه است. در این نظریه جای

نگاهِ هنجارشکنانۀ صائب در مواجهه با داستان خضر(ع)

نگاهِ هنجارشکنانۀ صائب در مواجهه با داستان خضر(ع) نویسنده : عبدالقیوم ملکزاد تاریخ انتشار: 09.02.2023 (1) داستان حضرت خضر (علیه‌السلام) و موضوع آب حیات و چشمۀ حیوان، در اشعار شاعران، حضور گسترده و بسامدی دارد. کمتر شاعری را می‌توان سراغ کرد که در سروده های خود، به موارد ذکر شدۀ فوق عنایتی مبذول نداشته باشد؛ اما در این میان سخن‌سرای کثیر‌الاشعار تبریز، (میرزا محمدعلی صائب تبریزی اصفهانی (زادهٔ 1000 هجری قمری — درگذشته 1080 هجری قمری) و بزرگ‌ترین غزلسرای سده یازدهم هجری و نامدارترین شاعر زمان صفویه) دارای شیوه و نگاه متفاوتی نسبت به دیگران است! نگاه فراهنجار و یا هنجارشکنانه، که این نوع برخوردها به خصوص برخورد وی به یکی از مسائل دینی و عقیدتی (داستان خضر«ع») موجب شده که گاهی انتقاداتی را از سوی صاحب نظران بر انگیزد. در این مقاله سعی خواهد شد تا بیشترینه به آن دست از اشعار صائب تبریزی مکث شود که نسبت به داستان یاد شده، نگرش منفی و هنجار گریزانه دارد، در مواردی هم خواهیم کوشید تا نوسانات فکری یا متفاوت بودن سروده های وی را در خلق مضامینی اعم از سازگار و ناسازگار یا موافق و متضاد، برجسته سازیم. واژه های کلیدی: داستان خضر(ع)، ملاقات حضرت موسی(ع) با وی، اسکندر، صائب تبریزی، هنجارشکنی و نوسانات فکری صائب.

امنیت پاکستان در رابطه با افغانستان

امنیت پاکستان در رابطه با افغانستان نویسنده و تحلیلگر : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشاتر : 08.02.2023 خروج دپلومات های سعودی از افغانستان یک نمای دیگری از بحران سیاسی و مشروعیت در افغانستان است. باوجودیکه تسلط طالبان در افغانستان به عنوان یک تسلط مشروع شناخته نشده است ، حضور و رفت و آمد دپلوماتهای کشور های منطقه و جهان یک امر محسوس بوده است. در رابطۀ حضور دپلوماتیک کشور ها در افغانستان میتوان بر علاو|ۀ سعودی ، امارات متحدۀ عربی ، قطر ، پاکستان ، ایران ، ترکیه ، روسیه و چین را نام گرفت.

افغانستان گرۀ کور سیاست

  افغانستان گره کور سیاست نویسنده و تحلیلگر : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشار : 05.02.2023 مدخل : با در نظر داشت حالات و اوضاع منطقه ، افغانستان در سیاست منطقه و جهان به یک گره کور تبدیل شده است.  تاریخ بلافصل گذشتۀ افغانستان و خیلی نزدیک نشان میدهد که در افغانستان نهاد سیاسی بر اساس یک تعامل اخلاقی و حقوقی شکل نگرفت و سکان رهبری به قدرت های مصنوعی در افغانستان داده شد که تکیه گاه .قدرت های مصنوعی حمایت مالی و نظامی بیرونی بود به همین جهت نیروهای نظامی ایالات متحده و ناتو ( جامعۀ جهانی ) در یک اشتراک منافع بر اساس تأمین امنیت در کشور هایشان حضور یافتند .   نهاد سیاسی برآمده از تعامل قدرت های مصنوعی در ارائه خود به حیث یک نهاد مستقل روز تا روز به اضمحلال رفت تا اینکه با در نظر داشت این عدم توانائی و عوامل داخلی و بیرونی توافق نامۀ دوحه بین ایالات متحده امریکا و طالبان در 2020 شکل گرفت ، نیرو های ایالت متحده و ناتو از افغانستان خارج شدند و نظام که بر توانائی های مصنوعی ابتناء داشت از هم فروپاشید و سقوط کرد  ـ با دلایل معلوم ، طالبان بر افغانستان مسلط شدند ( بدون اینکه کنفرانس بین الافغانی اهتمام شود ) یعنی اینکه کنفرانس بین الافغانی باید نهاد سیاسی را توافق میکرد که واقع نشد.  ـ پس از تسلط طالبان بر افغانستان ، جهان سیاست ( مشاهده و انتظار ) را درپیش گرفتند که در واقع آزمونی برای تأئید طالبان اعلام شد که…