Dari

کثرتگرائی در تفکر اسلامی بخش دوم

بسم الله الرحمن الرحیم تکثرگرائی در تفکر اسلامی بخش دوم منبع و مأخذ : تدبرالقرآن ، اثر مولانا امین احسن اصلاحی ترجمه از : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشار :28.03.2023   1 ـ وسائل و ذرایع داخلی فهم قرآن کریم: الف ـ زبان قرآنکریم زبان قرآنکریم یا لسان قرآنکریم عربی است آنهم لسانی که در فصاحت و بلاغت اعجاز دارد ، از انس و جن کسی قدرت و توانائی آنرا ندارد که کلامی مثل قرآنکریم بیاورد و کتابی چون قرآنکریم تدوین کند/ از جملۀ شعرای سبعه لبید آخرین آنها است ، لبید همان شاعری است که بر یک شعرش که در بازار عکاظ نصب شده بود ، تمام شعراء سجده ریز شدند و سجده کردند و جبین تحسین سائیدند. و این شعر به عنوان یک اعجاز ادبی بر دروازۀ خانۀ کعبۀ الشریفه آویزان شد. لبید بعد ها مسلمان شد و به رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان آورد. لبید پس از مسلمان شدن شعر گفتن را ترک کرد. لبید شاعری بود که دیگر شعراء بر مقام ادبی اش سجدۀ تحسین می پاشیدند در شعر گفتن ملک الشعراء زمان خود بود و مظهر کامل در فصاحت و بلاغت بود ، بر همه سؤال بر انگیز بود که چرا

کثرت گرائی در تفکر اسلامی بخش اول

کثرت گرائی در اندیشۀ اسلامی منبع و مأخذ : تدبرالقرآن ، اثر مولانا امین احسن اصلاحی ترجمه از: عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشار : 26.03.2023 تاریخ سیر اندیشه‌ها تنوع و کثرت را با در نظر داشت زمان و مکان نشان میدهد. با مطالعۀ تاریخ اندیشۀ دینی مسلم است که با تنوع و کثرت در اندیشۀ اسلامی مواجه هستیم. این کثرت و تنوع در تفکر و اندیشۀ اسلامی هم دونوع فهم می‌شود که عبارتند از : الف ـ در انطباق و یا مطابقت با متون و مصادر معتبر اندیشۀ اسلامی با در نظر داشت زمان و مکان در یک اتحاد ثبات فراتاریخی و تغییر تاریخی. ب ـ عدم انطباق اندیشۀ دینی ، اسلامی با متون معتبر و مصادراندیشۀ معتبر اسلامی ( در شکل تحریف و تحمیل ). نوع اول پویائی اندیشۀ اسلامی است که در شکل اتحاد ثبات فرا تاریخی و تغییر تاریخی که تکامل مستمر جوامع بشری را شمانت می‌کند و حاصل این اتحاد بین دو امر یکسان و متفاوت بالاترین درجه از صلح ، ترقی و شگوفائی است که سبب می‌گردد تا بشریت مرحله به مرحله در شهراه ترقی و تعالی قرار گیرد. مورد دوم که شکل تحریف و تحمیل است ، در خود متضاد است و اجزاء در یک بافت واحد قرار ندارند. اکثر جنگ‌های خانه برانداز ، نیران لهیب آتش جنگ‌های ویرانگر در مقدس شدن خواست و تحقق امیال و اعراض انسان‌ها است که خود را بر متن دینی تحمیل می‌کنند و در صدد کسب مشروعیت است.

دعاء و منزلت دعاء

دعاء و منزلت دعاء  نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشار : 24.03.2023 مطابق با 02.رمضان المبارک 1444 https://www.youtube.com/watch?v=nVAHxK7kuLU&t=2780s     دعاء و دعاء کردن لحظه به لحظۀ زندگی یک مسلمان را میسازد ، عنصر و پا پاربن مهم و اهم زندگی فردی و اجتماعی مسلمان است ، دعاء روح را صیقل میدهد واز زنگ زدگی ذهنی رهائی می‌بخشد ، اطمئیان و ثبات را در زندگی متحول و متغییر به بار می آورد و با دعاء دستان نیازمند انسان از رحمت الله تعالی پر می‌گردد ، بخصوص درین شرایط دشوار که ویروس کرونا سایۀ معضل ساز و مرگبار را بر بشریت گسترانده است برای یک مسلمان تمسک به دعاء اهمیت بیشر دارد.

نقش اقتصادی چین در مناسبات کابل ـ تهران

بسم الله الرحمن الرحیم نقش اقتصادی چین درمناسبات کابل ـ تهران China’s BRI role in Kabul-Tehran relations (دلایل تحویل دهی سفارت افغانستان به طالبان) نویسنده و تحلیلگر : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشار : 03.03.2023 نکته : خبر شایع و داغ در رابطه با طالبان و ایران این بود که ایران به این مصمم شد تا سفارت افغانستان را به طالبان بسپارد و چنان شد که طالبان سفارت افغانستان در تهران را تحویل گرفتند و بدون اینکه حاکمیت طالبان از طرف ایران به رسمیت شناخته شود ، با تحویل دهی سفارت افغانستان در تهران عملا کار های دپلوماتیک در سفارت افغانستان در تهران آغاز شد. این جستار در پی این است که به کنۀ دلایلی باید راه یافت که این تغییر را توجیه می کنند. دلایل این تغییر را بهتر است در رابطه با نقش چین و پاکستان در منطقه که بیان کنیم.

تأملی نقادانه بر نظریۀ رؤیا ها

تأمل نقادانه بر نظریۀ رؤیا ها نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی  تاریخ انتشار : 11.02.2023 نکتۀ اول :   همانطور که ثنویت لازمۀ وحی است ، وحی در نظریۀ رؤیا ها رنگ باخته و از زمینۀ خود خارج شده است و مفهوم باخته است و در یک وحدت الوجود ( کوسموسیسم ) به یک حالت روحی و روانی که معنون به « نجوا» است ، تقلیل داده شده است ، و به همانمگونه و بالتبع مفهوم رسالت نیز با بازی های لفاظانه مفهوم خود را از دست داده است ، زیرا در رسالت این معنی برجسته است که ارسال پیام است از آدرسی به آدرسی و بنابرین خود این عنوان یا این مفهوم که به ( رؤیا های رسولانه ) معنون شده است با محتویات بحث در انطباق نیست، چون زمینۀ طرح این نظریه بر کوسموسیسم ابنتناء دارد و در چنین زمینه ، رسالت مفهوم خود را از دست میدهد و بر این اساس این نظریه با این عنوان چسپ ندارد و لفاظی خسته کننده است و در جهت شکار اذهان ساده و بسیط تلاش ماهرانه است. در این نظریه جای

نگاهِ هنجارشکنانۀ صائب در مواجهه با داستان خضر(ع)

نگاهِ هنجارشکنانۀ صائب در مواجهه با داستان خضر(ع) نویسنده : عبدالقیوم ملکزاد تاریخ انتشار: 09.02.2023 (1) داستان حضرت خضر (علیه‌السلام) و موضوع آب حیات و چشمۀ حیوان، در اشعار شاعران، حضور گسترده و بسامدی دارد. کمتر شاعری را می‌توان سراغ کرد که در سروده های خود، به موارد ذکر شدۀ فوق عنایتی مبذول نداشته باشد؛ اما در این میان سخن‌سرای کثیر‌الاشعار تبریز، (میرزا محمدعلی صائب تبریزی اصفهانی (زادهٔ 1000 هجری قمری — درگذشته 1080 هجری قمری) و بزرگ‌ترین غزلسرای سده یازدهم هجری و نامدارترین شاعر زمان صفویه) دارای شیوه و نگاه متفاوتی نسبت به دیگران است! نگاه فراهنجار و یا هنجارشکنانه، که این نوع برخوردها به خصوص برخورد وی به یکی از مسائل دینی و عقیدتی (داستان خضر«ع») موجب شده که گاهی انتقاداتی را از سوی صاحب نظران بر انگیزد. در این مقاله سعی خواهد شد تا بیشترینه به آن دست از اشعار صائب تبریزی مکث شود که نسبت به داستان یاد شده، نگرش منفی و هنجار گریزانه دارد، در مواردی هم خواهیم کوشید تا نوسانات فکری یا متفاوت بودن سروده های وی را در خلق مضامینی اعم از سازگار و ناسازگار یا موافق و متضاد، برجسته سازیم. واژه های کلیدی: داستان خضر(ع)، ملاقات حضرت موسی(ع) با وی، اسکندر، صائب تبریزی، هنجارشکنی و نوسانات فکری صائب.

امنیت پاکستان در رابطه با افغانستان

امنیت پاکستان در رابطه با افغانستان نویسنده و تحلیلگر : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشاتر : 08.02.2023 خروج دپلومات های سعودی از افغانستان یک نمای دیگری از بحران سیاسی و مشروعیت در افغانستان است. باوجودیکه تسلط طالبان در افغانستان به عنوان یک تسلط مشروع شناخته نشده است ، حضور و رفت و آمد دپلوماتهای کشور های منطقه و جهان یک امر محسوس بوده است. در رابطۀ حضور دپلوماتیک کشور ها در افغانستان میتوان بر علاو|ۀ سعودی ، امارات متحدۀ عربی ، قطر ، پاکستان ، ایران ، ترکیه ، روسیه و چین را نام گرفت.

افغانستان گرۀ کور سیاست

  افغانستان گره کور سیاست نویسنده و تحلیلگر : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشار : 05.02.2023 مدخل : با در نظر داشت حالات و اوضاع منطقه ، افغانستان در سیاست منطقه و جهان به یک گره کور تبدیل شده است.  تاریخ بلافصل گذشتۀ افغانستان و خیلی نزدیک نشان میدهد که در افغانستان نهاد سیاسی بر اساس یک تعامل اخلاقی و حقوقی شکل نگرفت و سکان رهبری به قدرت های مصنوعی در افغانستان داده شد که تکیه گاه .قدرت های مصنوعی حمایت مالی و نظامی بیرونی بود به همین جهت نیروهای نظامی ایالات متحده و ناتو ( جامعۀ جهانی ) در یک اشتراک منافع بر اساس تأمین امنیت در کشور هایشان حضور یافتند .   نهاد سیاسی برآمده از تعامل قدرت های مصنوعی در ارائه خود به حیث یک نهاد مستقل روز تا روز به اضمحلال رفت تا اینکه با در نظر داشت این عدم توانائی و عوامل داخلی و بیرونی توافق نامۀ دوحه بین ایالات متحده امریکا و طالبان در 2020 شکل گرفت ، نیرو های ایالت متحده و ناتو از افغانستان خارج شدند و نظام که بر توانائی های مصنوعی ابتناء داشت از هم فروپاشید و سقوط کرد  ـ با دلایل معلوم ، طالبان بر افغانستان مسلط شدند ( بدون اینکه کنفرانس بین الافغانی اهتمام شود ) یعنی اینکه کنفرانس بین الافغانی باید نهاد سیاسی را توافق میکرد که واقع نشد.  ـ پس از تسلط طالبان بر افغانستان ، جهان سیاست ( مشاهده و انتظار ) را درپیش گرفتند که در واقع آزمونی برای تأئید طالبان اعلام شد که…

طرح اقتصادی چین و حقوق بشر

طرح اقتصادی چین و حقوق بشر نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشار : 20.01.2023 طرح اقتصادی چین معنون به جاده و کمر بند در وسعت و گستردگی خود نفوذ اقتصادی چین را با خصیصۀ اجبار و اعمال نفوذ از خود به عرصۀ ظهور می رساند که بستر این ظهور برخی مجامع بین المللی اند و در قفا این نحوه ظهور، بی طرفی نهاد های که باید بی طرف باشند آسیب می رساند و تلاش های سیاسی ضرورت اند تا سلامت بی طرفی نهاد ها را تضمین کنند. با این حال، پکنBeijing از طریق ابتکار طرح کمربند و جاده (BRI) خود از اجبار اقتصادی، وسوسه انگیزی ، آزار و اذیت و مهارت برای تضعیف چارچوب بین المللی حقوق بشر استفاده کرده است. این یک تهدید جدی برای مؤثریت HRC یا Human Right Campaign است.

انسان بزرگوار ؟؟؟

انسان بزرگوار ؟   نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشار : 15.01.2023 این جستار که بر داده های کتاب تاریخ فلسفۀ غرب ، اثر برتراندراسل Bertrand Russell ابتناء دارد از این نظر با اهمیت است که اثبات می کند که اخلاق زادۀ قدرت و مناسبات قدرت نیست ، در مناسبات احتماعی شکل نگرفته است و زادۀ روابط حاکم و محکوم نیست ، بلکه به صورت میراث بشری و نمای از نحوۀ هستی انسانی که در مسیر تاریخ به صورت یک کلیت مستقل از تاریخ خود را اثبات می کند ، می باشد . اخلاق کلیت فرا زمانی و فرا مکانی است و از ثبات دایمی و مستمر برخوردار است و در تاریخیت زندگی بشر جلوۀ غیر تاریخی دارد . این همان چیزی است که فزیولوژیPhysiology مغز انسان و انتروپولوژی Anthropology آنرا به اثبات می رساند و اثبات تفصیلی آن در آموزه های دین مقدس اسلام جلوه و منظر روشن و خاص خود را در پیوند با اعتقاد توحیدی دارد.