Dari

جشن جهانی صلح و رزمایش نیرو های چند ملیتی به اشراف روسیه

بسم الله الرحمن الرحیم جشن جهانی صلح و رزمایش نیرو های جند ملیتی به اشراف روسیه نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشار : 21.09.2020 در حالیکه معضل بزرگ سال 2020 بیماری همه گیر کرونا ویروس Covid 19 که بتبع درهم و برهمی اقتصادی جهان از اثرات آن است و روابط انسان‌ها را تحت تأثیر قرارداده است و از آغازین روز ای تاریخ بشر و هم چنان بخصوص از دهه ها قبل جنگ‌های خانمانسوز و زندگی برانداز هستی بخش بزرگ کتله های بشری را به یغما برده است و آتش و لهیب این جنگها هنوز در شکل تنازع بقاء ، زیاده خواهی ، انحصارگری ، خشونت ، و تروریزم زبانه می‌کشد و حیات بشری را در مجموع به صورت جدی زیر تهدید قرار داده است و خونهای بی شمار ریخته می‌شوند ، تأسیسات و زیر بناء های اقتصادی و رفاهی تخریب می‌شوند و روزانه بر درد و رنج انسان‌ها افزده می گردد. بنابر گزارش روزنامۀ پاکستانی دان Dawn تاریخ 20.09.2020، پاکستان به صورت یک گروپ کماندوئی 20 نفری در مراسم افتتاحیۀ رزمایش و تمرینات نظامی چند ملیتی در ناحیۀ استراخان قفقاز شرکت کرد. این رزمایش و تمرینات نظامی از تاریخ 21 تا 26 سپتامبر september به هدف تعیین و ارزیابی قابلیت‌ها و توانائی های نیرو های نظامی در برابر چالش های گوناگون و یادگیری از تجارب همدیگر ، برنامه‌ریزی شده است. در این رزمایش قفقاز 2020 واحد نیرو های نظامی شش 6 مملکت به سطح فرماندهی و پرسونل اشتراک دارند که عبارتند از : 1 ـ ارمینیا 2 ـ بلاروس…

PDF اهمیت سنت

: اهمیت سنت موضوع : بدون در نظر داشت سنت و احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ، فهم دینی تیغ برانی است بر گلوی آزادی بشر و زنجیر اسارت است بر دست و پای بشر و شلاق و صدای اصابت شلاق است در زندان. آری ، تاریخ بر جسم انسان های آزاده از اصابت چنین شلاق‌ها سخن دارد و تاریخ هنوز هم در گوش خود صدای شلاق زندان بانان تاریخ را دارد و از آن حکایت ها دارد. لینک کتاب :HADITH. M. C3

PDF کتاب : صلح و جنگ

نام کتاب: صلح و جنگ (PDF) نویسنده: عبدالبصیر صهیب صدیقی از لحاظ روانشناسی و انتروپولوژی بوضاحت دریافته می شود که اخلاق یا مورال اثر و یا ابزار قدرت نیست بلکه مستقل از قدرت و پدیده های قدرت به اثبات رسیده است. از لحاظ فزیولوژی فزیولوژست ها دریافته اند که ایده ها و مفاهیم اخلاقی جایگاهی مشخص در لب قدامی مغز دارند. لینک کتاب :Peace&WarC1.2.3

کتاب : قرآنکریم ( کلام الله جل جلاله و یا کلام محمد صلی الله علیه وسلم ) PDF

نام کتاب: قرآنکریم ( کلام الله جل جلاله و یا کلام محمد صلی الله علیه وسلم ) موضوع: نقدی بر نظریات دکتور عبدالکریم سروش از متن کتاب : « از یک نگاه دیگر تحمیل و تفسیر هردو تأویل اند و میشود که هردو تفسیر گفت و در یک نگاه تفکیکی تحمیل همان تأویلی است که تأویل گزار ذهنیت خود را اساس تأویل قرار میدهد و اما در تفسیر یا تبیین ، تأویل گزار تابع متن است و فهم و ذهنیت تأویل گزار در استمرار تاریخی متن و ظهور معانی بلاوقفۀ متن در زندگی فردی و زندگی اجتماعی شکل گرفته است و با این ذهنیت به متن مراجعه می کند و دیالوگ بین متن و تأویل گزار صورت می گیرد و در این دیالوگ است که متن معانی اش را مکشوف می سازد.» لینک نمایش :Quraan Karim C3

قرآن متکلم و جهان مخاطب

تذکر : این مضمون با دارا بودن اهمیت بلند و بالا بار دوم در سایت تحلیل به نشر رسید. نویسنده : داکتر محمدلله صخره تاریخ انتشار باردوم :09.06.2020 دیر زمان قبل عادت داشتم که هر صبح اخبار جهان را از بخش عربی رادیوی مونت کارلو بشنوم رادیوی مذکور قبل از اخبار برنامهء را به زبان های مختلف منجمله عربی و فارسی زیر عنوان ساعت اصلاح پخش میکرد که مختص به بیان اموزه های دین عیسوی و دعوت به ان بود. بار ها از مبلغ عیسوی ظاهرا ایرانی در کنار ذم و قدح اسلام نیز میشنیدم که این مطلب را به عبارت های مختلف تکرار میکرد که مخاطب قران أعراب اند و محمد ص اعراب را مکلف به قبول اسلام میشمرد و غیر اعراب که مسلمان شده اند سفاهتی بیش نکرده اند و در چیزی بینی زده اند که برای ایشان نبود واینک که عیسی مسیح فضل نموده راه صلاح انان استماع به این “برنامهء اصلاح” است تا ترک اسلام گویند و رضای مسیح را دریابند و رستگار شوند. در سایهء انتشار رسانه های مرئی و سمعی و کتبی چنین داعیه ولو که زیر هر عنوانی باشد بر زبان غیر مبلغین عیسوی نیز رشد یافته است علل و انگیزهء ان باشد بجایش ولی با عبور نظری بر استدلال طائفهء که پیشه ور این ادعا اند دریافتم که این طائفه در بیان ادعای خود دو نوع استدلال کرده اند یکی استدلال عمومی که مبتنی است بر انچه که انرا میتوان بحث آفاقی نامید. در بحث افاقی “حابل و نابل” از سوی مستدل…

اسلام آیینی جهانی یا ویژۀ ام القُری و اطراف آن؟

نویسنده: فضل الرحمن فقیهی هروی استاد دانشگاه هرات مقدمه در یکی از صفحات مجازی توسط یکی از مدعیان نواندیشی، ادعا شده بود که گویا اسلام دینی محدود در مکۀ معظمه و اطراف آن بوده و قرآن کریم کتابی ویژۀ مردم مکه و نواحی کنار آن بوده است. نویسنده ادعا کرده که گویا صحابه اعم از خلفای راشدین و خلفای اموی و عباسی، بعد از رحلت پیامبر اسلام، برخلاف هدایات قرآن و برخلاف سیره و سنت نبوی به منظور کشورگشایی، اسلام را دینی جهانی و جاودانی معرفی کردند تا به اهداف کشورگشایی شان برسند. همچنان ادعا کرده که گویا علمای اسلام اعم از متکلّمان، فقها، مفسّران و محدّثان در پهلوی خلفا و حاکمان خاموش ننشستند بلکه به تأویل نصوص پرداختهاند و آیین اسلام را جهانی معرفی داشتهاند. نویسندۀ آن مطلب به گونۀ مستقیم و غیرمستقیم، همه مسلمانان، اعم از خلفای راشدین، سایر صحابه، تابعین و اتباع تابعین و نیز علمای امت اسلامی در تمام عرصههای دانش را به خلافکاری در برابر قرآن و سنت نبوی متهم داشته است. او ادعا داشته که گویا الله متعال، دین اسلام، قرآن کریم و پیامبر اسلام را مخصوص و محدود به مکه و اطراف آن فرستاده است و پیامبر اسلام نیز چنین عمل کرده و جز مکه و اطراف آن را دعوت نکرده است. اما این امت اسلامی بودند که از اولین دورۀ خلفای راشدین بعد از پیامبر صلی الله علیه وسلم، تا آخرین دوره یعنی هماکنون، خیانت ورزیدهاند و برخلاف دستور قرآن و سنت نبوی، اسلام را جهان شمول معرفی داشتهاند.

آزادی

تاریخ انتشار : 11.05.2020                                   تذکر: این مرقومه باز سازی مضمونی ادبی وفلسفی من است که تقریباً حدود 30 سال قبل به رشتۀ تحریر در آمده بود ، پس از تلاش‌ها و جستجو ها نیمی از آنرا بلاخره از طریق برادر معزز و فعال در عرصۀ حقوق و صلح برادر صدیق منصور انصاری بدست آوردم و نیمی از آنکه از دسترسی من بیرون است در یک آرایش نو واژه‌ها و جملات با حفظ محتواء که در ذهن داشتم ، باز سازی کردم و خدمت علاقه‌مندان تحلیل ارائه میدهم.

پاسخ یک پارادوکس فکری در مورد بیماری کرونا

نوشتۀ فضل الرحمن فقیهی؛ استاد دانشگاه هرات تاریخ انتشار: 04.05.2020 اشاره در برخی صفحات اجتماعی در بارۀ بیماری کرونا و امراض ساری عمومی، پرسش پارادوکس گونه یی مطرح میشود. بدین گونه که چه گونه این امراض، از جانب برخی عالمان دین، برای مؤمنان، رحمت الهی دانسته میشود و برای کافران، عذاب الهی قلمداد میشود. برخی کاربران صفحات، این ادعا را به زعم خود، نادرست و ناممکن میشمارند و بدین سبب بر علمای دین، توهین و تحقیر روا میدارند و آنان را به القاب ناسزایی یاد میکنند. این در حالی است که از جانبی، توهین و تحقیر هرکس از جمله عالمان دین، حرام است و از جانبی، اندیشۀ رحمت الهی دانستن بیماریها برای اهل ایمان و عذاب دانستن آن برای کافران و فاسقان، مورد تأیید شریعت اسلامی است. این نوشتۀ کوتاه، به بحث در مورد این پارادوکس میپردازد.

نقد اندیشۀ سکولاریستی تقدم عرفان و اخلاق بر عقیده و فقه اسلامی

نویسنده: فضل الرحمن فقیهی استاد دانشگاه هرات تاریخ انتشار: 04.05.2020 مقدّمه سیکولارستان ادعا میکنند که دین، مجموعۀ اخلاقیات است و عرفان را نتیجۀ این اخلاقیات برمیشمارند و از ِیاینرو میخواهنند عقیده و فقه اسلامی را چیزی زیادی و بیهوده تلقی کنند. اینان دین را به طور مطلق از داشتن برنامه و نظام زندگی عاری میدانند. از اینرو، با عقاید اسلامی که از آن به کلام تعبیر میکنند و نیز با فقه اسلامی که در حقیقت، برنامۀ برای زندگی انسانی است، سرِ سازگاری ندارند. برای جاافتادگی خلاف ورزیهای خود در مسائل و موضوعات گوناگون، عرفان و اخلاق را بر عقیده و فقه اسلامی مقدّم میشمارند و میخواهند ادعا نمایند که جامعۀ انسانی وقتی به اخلاق و عرفان آراسته شود، نیازی به دانش عقیده و فقه ندارد. از همین رو یکی از نیمچه سیکولارها از شکوفایی فقه اسلامی به «رشد سرطانی فقه» تعبیر کرده بود که اکنون نیاز به بحث در آن مورد نیست. در این مطلب، ادعای «تقدم عرفان و اخلاق بر عقیده و فقه اسلامی» سیکولارستان در پرتو نصوص شرعی اعم از کتاب و سنت، مورد نقد و ارزیابی قرار میگیرد. حقیقت این است که برخلاف ادعای سیکولارستها، این عقیده و فقه اسلامی است که بر اخلاق و عرفان، تقدم دارد؛ بلکه عرفان و اخلاق در حقیقت امر، نتیجه و برآیند عقیدۀ سالم و عمل مخلصانه به فقه اسلامی است. یعنی اینکه بدون عقیدۀ سالم مطابق کتاب و سنت، و بدون داشتن دانش و عمل به فقه اسلامی، هرگز کسی به مدارج عالی از معرفت و اخلاق، دست یافته نمیتواند.…

اسلام و دیموکراسی

نویسنده: صهیب ان سلطان Autor:Sohaib .N Sultan مترجم : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشار :02.05.2020 نوت : این ترجمه یک ترجمۀ آزاد است و زیادتر بر مفهوم ابتناء دارد تا بر لغات و واژه ها و گرامر بکاربرده شده از طرف نویسنده و هم چنان قابل ذکر است که آنگاه که ضرورت این محسوس شد که برخی جا ها وضاحت بیشتر داشته باشند اضافاتی داخل قوس ها را افزودیم. اصل جستار : قبل از آنکه در رابطه با اسلام و دیموکراسی به جستجو و تحقیق پرداخته شود، مهم است که فهمیده شود که دیموکراسی چیست . این به این دلیل مهم است که اغلب دیموکراسی به اشتباه با فرهنگ و جامعۀ غربی یکی دانسته می شود و به این دلیل است که برخی تحلیگران سازگاری اسلام با دیموکراسی را رد می‌کنند و معتقد اند که اسلام و سیکولاریزم سیستم های متضاد اند یعنی نقش خدا با نقش و رول انسان سازگار نیست ، بنابرین در فرهنگ اسلامی فقدان نگرش آزاد و لیبرال اجتماعی برای جامعه های آزاد و دیموکراتیک برجسته و چشمگیر است.