Dari

صلح افغانستان زیر سایۀ روابط امریکا و چین

بسم الله الرحمن الرحیم صلح افغانستان زیر سایۀ روابط امریکا و چین نویسنده :عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشار: 19.10.2020 پس از آنکه اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشید و جهان یک قطبی شکل گرفت و نظم نوین جای مناسبات گذشته را گرفت و چین به حیث یک قدرت اقتصادی آهسته آهسته شکل گرفت ، و پس از پاشانی اتحاد جماهیر شوروی و سقوط حاکمیت حزب دیموکراتیک خلق در افغانستان روابط ایالات متحدۀ آمریکا و پاکستان کمرنگ شده رفت و در مقابل پس از 11 سپتامیر 2001 روابط ایالات متحدۀ آمریکا و هند رونق گرفت و شگوفا شده رفت و عرصۀ های وسیع را در برگرفت.

PDFکتاب : اسلام و آزادی

اسم کتاب : اسلام و آزادی نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی موضوع : تحلیل و آنالیز آزادی انسانی Islam and freedom A 1.2:لینک کتاب طنین صدای پرشور و هیاهوی آزادی انسان ، دلنشین ، زیبا و بلند است و در تجربه های تاریخ مند انسان ها به گوش رسیده و در استمرار تاریخ انسان ها بگوش خواهد رسید. تجربه نشان داده که این صدا پرگشا است و استعداد پرواز را از قیود برای انسان زمزمه می کند

تحلیل و توصیف ساختار های سیاسی افغانستان

نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشار مرتبۀ دوم: 29.09.2020 تذکر : این جستار که معنون به تحلیل و توصیف ساختار های سیاسی افغانستان است در شرایط کنونی از اهمیت بسزای برخوردار است زیراکه جامعۀ افغانستان در آستانۀ یک تغییر حقوقی و سیاسی قرار دارد و از این جهت است که مدیریت سایت تحلیل با در نظر داشت شرایط کنونی برای ایجاد یک فضای فهم گسترده تا فهم تغییر را مسیر گرداند ، تصمیم به نشر بار دوم این جستار گرفت که تحقق آن در برابر دید خوانندۀ عزیز قراردارد. قابل یاد آوری است که تمام مطالب این جستار بخشی از کتاب معنون به ( صلح و جنگ ) از قلم نویسنده را تشکیل میدهد . از دلائل عمده نشر مجدد یکی هم این است که مذاکرات بین الافغانی بر محور قدرت شکل گرفته است ، از آنجائیکه قدرت در تقارب و یکجائی با اخلاق و یا در تباعد و دوری از اخلاق بر اساس آزادی مثبت و منفی انسان خود را نشان میدهد ، تعیین کنندۀ سرنوشت ملت ها است ، فهمین قدرت و مناسبات قدرت نمای حقوقی و اخلاقی یک جامعه را ارائه میدارد و از این جهت است که باید به این بحث اهتمام شود. توقع : کسانیکه به نحوی از انحا مشغولیت و یا سروکار با مذاکرات بین الافغانی دارند این جستار را مروری داشته باشند تا در تعاریف قدرت ، اخلاق و پدیده های مرتبط به آنها کمک و مساعدتی باشد . تحلیل دو پدیدۀ مهم در زندگی انسان یعنی قدرت ومورال یا اخلاق است . ترکیز…

امام فخرالدین رازی در نه صدمین سالگشت تولد وی

نویسنده: عبدالله الطحاوی مترجم: محمدالله صخره تاریخ انتشار : 26.09.2020 شخصیتی که تتار اورا احترام کرد وابن خلدون توصیف کرد وتألیفاتش معرفت ایوبی ها وعثمانیها را صیقل زد این مقاله بتاریخ 15/9/2020 توسط پژوهشگر عبدالله الطحاوی در سایت عربی الجزیره نشر گردیده بود که بنا بر اهمیتِ ان ترجمه کردم و در سایت وزین تحلیل  بنشر میسپارم. ——- قصهء کوه بزرگی به بزرگیی امام فخر الدین رازی (ت 606هجری/1209م)را چگونه میتوان اغاز کرد. وقتی فخر رازی میگوییم ما درمقابل عالمی قرار میگیریم که کشف همه سوی کرانهء آن دریای خروشان سخت میشود وغوطه زدن برای تماشای مرجان های قعر آن دریا سختتر میشود. رازی درحقیقت یک دائرة المعارفی بود که روی دو قدم راه میرفت، دربدن ودامنِ شخصیت وی علومِ اعتقاد، تفسیر،فلسفهءنقاد، معرفت های تصوفی، حکمت های

جشن جهانی صلح و رزمایش نیرو های چند ملیتی به اشراف روسیه

بسم الله الرحمن الرحیم جشن جهانی صلح و رزمایش نیرو های جند ملیتی به اشراف روسیه نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشار : 21.09.2020 در حالیکه معضل بزرگ سال 2020 بیماری همه گیر کرونا ویروس Covid 19 که بتبع درهم و برهمی اقتصادی جهان از اثرات آن است و روابط انسان‌ها را تحت تأثیر قرارداده است و از آغازین روز ای تاریخ بشر و هم چنان بخصوص از دهه ها قبل جنگ‌های خانمانسوز و زندگی برانداز هستی بخش بزرگ کتله های بشری را به یغما برده است و آتش و لهیب این جنگها هنوز در شکل تنازع بقاء ، زیاده خواهی ، انحصارگری ، خشونت ، و تروریزم زبانه می‌کشد و حیات بشری را در مجموع به صورت جدی زیر تهدید قرار داده است و خونهای بی شمار ریخته می‌شوند ، تأسیسات و زیر بناء های اقتصادی و رفاهی تخریب می‌شوند و روزانه بر درد و رنج انسان‌ها افزده می گردد. بنابر گزارش روزنامۀ پاکستانی دان Dawn تاریخ 20.09.2020، پاکستان به صورت یک گروپ کماندوئی 20 نفری در مراسم افتتاحیۀ رزمایش و تمرینات نظامی چند ملیتی در ناحیۀ استراخان قفقاز شرکت کرد. این رزمایش و تمرینات نظامی از تاریخ 21 تا 26 سپتامبر september به هدف تعیین و ارزیابی قابلیت‌ها و توانائی های نیرو های نظامی در برابر چالش های گوناگون و یادگیری از تجارب همدیگر ، برنامه‌ریزی شده است. در این رزمایش قفقاز 2020 واحد نیرو های نظامی شش 6 مملکت به سطح فرماندهی و پرسونل اشتراک دارند که عبارتند از : 1 ـ ارمینیا 2 ـ بلاروس…

PDF اهمیت سنت

: اهمیت سنت موضوع : بدون در نظر داشت سنت و احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ، فهم دینی تیغ برانی است بر گلوی آزادی بشر و زنجیر اسارت است بر دست و پای بشر و شلاق و صدای اصابت شلاق است در زندان. آری ، تاریخ بر جسم انسان های آزاده از اصابت چنین شلاق‌ها سخن دارد و تاریخ هنوز هم در گوش خود صدای شلاق زندان بانان تاریخ را دارد و از آن حکایت ها دارد. لینک کتاب :HADITH. M. C3

PDF کتاب : صلح و جنگ

نام کتاب: صلح و جنگ (PDF) نویسنده: عبدالبصیر صهیب صدیقی از لحاظ روانشناسی و انتروپولوژی بوضاحت دریافته می شود که اخلاق یا مورال اثر و یا ابزار قدرت نیست بلکه مستقل از قدرت و پدیده های قدرت به اثبات رسیده است. از لحاظ فزیولوژی فزیولوژست ها دریافته اند که ایده ها و مفاهیم اخلاقی جایگاهی مشخص در لب قدامی مغز دارند. لینک کتاب :Peace&WarC1.2.3

کتاب : قرآنکریم ( کلام الله جل جلاله و یا کلام محمد صلی الله علیه وسلم ) PDF

نام کتاب: قرآنکریم ( کلام الله جل جلاله و یا کلام محمد صلی الله علیه وسلم ) موضوع: نقدی بر نظریات دکتور عبدالکریم سروش از متن کتاب : « از یک نگاه دیگر تحمیل و تفسیر هردو تأویل اند و میشود که هردو تفسیر گفت و در یک نگاه تفکیکی تحمیل همان تأویلی است که تأویل گزار ذهنیت خود را اساس تأویل قرار میدهد و اما در تفسیر یا تبیین ، تأویل گزار تابع متن است و فهم و ذهنیت تأویل گزار در استمرار تاریخی متن و ظهور معانی بلاوقفۀ متن در زندگی فردی و زندگی اجتماعی شکل گرفته است و با این ذهنیت به متن مراجعه می کند و دیالوگ بین متن و تأویل گزار صورت می گیرد و در این دیالوگ است که متن معانی اش را مکشوف می سازد.» لینک نمایش :Quraan Karim C3

قرآن متکلم و جهان مخاطب

تذکر : این مضمون با دارا بودن اهمیت بلند و بالا بار دوم در سایت تحلیل به نشر رسید. نویسنده : داکتر محمدلله صخره تاریخ انتشار باردوم :09.06.2020 دیر زمان قبل عادت داشتم که هر صبح اخبار جهان را از بخش عربی رادیوی مونت کارلو بشنوم رادیوی مذکور قبل از اخبار برنامهء را به زبان های مختلف منجمله عربی و فارسی زیر عنوان ساعت اصلاح پخش میکرد که مختص به بیان اموزه های دین عیسوی و دعوت به ان بود. بار ها از مبلغ عیسوی ظاهرا ایرانی در کنار ذم و قدح اسلام نیز میشنیدم که این مطلب را به عبارت های مختلف تکرار میکرد که مخاطب قران أعراب اند و محمد ص اعراب را مکلف به قبول اسلام میشمرد و غیر اعراب که مسلمان شده اند سفاهتی بیش نکرده اند و در چیزی بینی زده اند که برای ایشان نبود واینک که عیسی مسیح فضل نموده راه صلاح انان استماع به این “برنامهء اصلاح” است تا ترک اسلام گویند و رضای مسیح را دریابند و رستگار شوند. در سایهء انتشار رسانه های مرئی و سمعی و کتبی چنین داعیه ولو که زیر هر عنوانی باشد بر زبان غیر مبلغین عیسوی نیز رشد یافته است علل و انگیزهء ان باشد بجایش ولی با عبور نظری بر استدلال طائفهء که پیشه ور این ادعا اند دریافتم که این طائفه در بیان ادعای خود دو نوع استدلال کرده اند یکی استدلال عمومی که مبتنی است بر انچه که انرا میتوان بحث آفاقی نامید. در بحث افاقی “حابل و نابل” از سوی مستدل…

اسلام آیینی جهانی یا ویژۀ ام القُری و اطراف آن؟

نویسنده: فضل الرحمن فقیهی هروی استاد دانشگاه هرات مقدمه در یکی از صفحات مجازی توسط یکی از مدعیان نواندیشی، ادعا شده بود که گویا اسلام دینی محدود در مکۀ معظمه و اطراف آن بوده و قرآن کریم کتابی ویژۀ مردم مکه و نواحی کنار آن بوده است. نویسنده ادعا کرده که گویا صحابه اعم از خلفای راشدین و خلفای اموی و عباسی، بعد از رحلت پیامبر اسلام، برخلاف هدایات قرآن و برخلاف سیره و سنت نبوی به منظور کشورگشایی، اسلام را دینی جهانی و جاودانی معرفی کردند تا به اهداف کشورگشایی شان برسند. همچنان ادعا کرده که گویا علمای اسلام اعم از متکلّمان، فقها، مفسّران و محدّثان در پهلوی خلفا و حاکمان خاموش ننشستند بلکه به تأویل نصوص پرداختهاند و آیین اسلام را جهانی معرفی داشتهاند. نویسندۀ آن مطلب به گونۀ مستقیم و غیرمستقیم، همه مسلمانان، اعم از خلفای راشدین، سایر صحابه، تابعین و اتباع تابعین و نیز علمای امت اسلامی در تمام عرصههای دانش را به خلافکاری در برابر قرآن و سنت نبوی متهم داشته است. او ادعا داشته که گویا الله متعال، دین اسلام، قرآن کریم و پیامبر اسلام را مخصوص و محدود به مکه و اطراف آن فرستاده است و پیامبر اسلام نیز چنین عمل کرده و جز مکه و اطراف آن را دعوت نکرده است. اما این امت اسلامی بودند که از اولین دورۀ خلفای راشدین بعد از پیامبر صلی الله علیه وسلم، تا آخرین دوره یعنی هماکنون، خیانت ورزیدهاند و برخلاف دستور قرآن و سنت نبوی، اسلام را جهان شمول معرفی داشتهاند.