Dari

اهمیت سنت در تأویل احکام مجمل قرآنکریم

م نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ : 29.08.2014 بحث موضوعی:  بخشی از نمای حقوقی زن در اسلام. تحت این عنوان ترکیز بر بحث موضوعی نمای حقوقی زن در زندگی خانوادگی مبتنی بر میتود های تعلیمی و تربیوی و حقوقی است که بر آیۀ مبارکۀ 34 سورۀ مبارکۀ النساء ابتناء دارد که فوکس اصلی این جستار بر مفهوم « زدن و ضرب و شتم زنان» است. دلیل نوشتن و تنظیم این جستار واضح و روشن است و آن اینکه : برخی از مدافعین حقوق زنان ، ریشۀ همه خوشونت ها علیه زنان را در جوامع اسلامی به نحوی مرتبط با این آیۀ مبارکه می دانند ، خوشونت های که گاه گاهی ما در جوامع خود به اشکال جراحت های جانسوز و زخم های خون آلود بر پیکر و جسم زنان مظلوم و ستم دیده در قربان گاه حاکمیت امیال و غرایز بی لگام مردان بی خرد مشاهده می کنیم و حتی بعضی از این خشونت ها دیده شده اند که به پیمانۀ وسیع رسانه ئی هم شده اند و با مشاهدۀ آنها چشمان انسانیت اشکبار است و دل های بشریت از حزن آنها سنگینی می کند.

گامی مهم به سوی صلح در خاور میانه

مترجم  و تحلیلگر: عبدالبصیر صهیب صدیقی مؤرخ : 13.08.2014 The source of the news: Times of India  Kounteya Sinha,TNN | Aug 13, 2014, 06.17 PM IST UK to suspend sale of military equipment to Israel مقدمه: در غزه ، به خاک افتادن قامت انسان ها در تنیجۀ عملیات نظامی و بمباردمان اسرائیل ، بخصوص اطفال معصوم ، ویرانی منازل و تأسیسات شهری  دل های جهانیان را حزین و چشم های انسان های بادرد را اشکبار ساخت و جهانیان شاهد تظاهرات گسترده در شهر های جهان بودند و شعار های توقف جنگ و کشتار در غزه را می داند و اقدامات نظامی اسرائیل در نزد اکثریت جهان به عنوان نسل کشی به حساب آمد و اقدامات نظامی اسرائیل را در غزه تقبیح کردند سمپاتی های جهانیان به مردم غزه ، ضرورت ایجاد صلح را در منطقه بیشتر و بیشتر ساخت

عمق بحران در افغانستان و راه های مهار آن

نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ : 03.08.2014 تذکر : این نوشتار جستاری است در جهت شناخت عوامل بحران در افغانستان در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی ، فردی ، حقوقی و سیاسی و راه های مهار آن برای ایجاد یک جامعۀ سالم با شاخصه های معرفتی یک ملت ، با وحدت سیاسی  و حقوقی در عین کثرت گرائی و پلورالیزم مبتنی بر قوانینیکه بر اخلاقیات ثابت و ارزش های دینی و کلتوری ابتناء دارند . این جستار در حد یک نوشتار حقوقی و سیاسی مودیفکیشن یا تغییری است که بر بازنگری و بازبینی مقالۀ ( دورنمای صلح و یا گسست ؟ ) منتشرۀ سال 2007 در شبکه های اجتنماعی و بار دیگر در سال 2010 در ویب سایت تحلیل صورت بندی شده است و شکل گرفته است .

وحدت ملی

نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ : 31.07.2014 تذکر : مشکلات انتخابات و عدم رضایبت مندی های گسترده در برگزاری، در شمارش و نحوۀ شمارش آراء و تعبیر های متفاوت و متضاد از روند انتخابات بین سیاست مداران افغان و دو تیم پیشتاز انتخاباتی  و پادرمیانی نهاد های بین المللی و بخصوص اقدامات وزیر امور خارجۀ امریکا به خاطر بوجود آمدن یک دولت و حکومت مشروع و کارا در افغانستان اساس تفاهم سیاسی بر اصل وحدت ملی نهاده شده است و براستی که این اصل از اصول عمده و اساسی برای ثبات و صلح یک جامعه به شمار می رود و دقیق است که باور و اهتمام بر این اصل شفافیت آرای مردم را در پی دارد و طعم شرین پیروزی درکام ، مغروریت و افسار گسیختگی را در برابر قانون ، مهار می کند و طعم ناگوار شکست را در کام ، قابل تحمل می سازد که در نتیجه ، قانون و چوکات های قانونی برجسته و مؤثر می شوند و این همه مشروط بر این است که جامعه تعریفی واضح و شفاف از دو واژۀ اساسی وطن و وطندار داشته باشد زیرا تعریف دقیق وطن و وطندار است که وحدت ملی را شکل می دهد و اگر این تعریف تحت تأثیر گرایشات قومی و نژادی و لسانی قرار گیرد آنگاه از وحدت ملی خبر و اثری نخواهد بود و جامعه دست خوش اظمحلال و پراگندگی خواهد شد که به طور حتم همۀ اقوام ساکن در افغانستان از آن حالت متضرر خواهند بود و سلامت افغانستان به مخاطره گذاشته…

طالبان ، نماد تضاد ادعا و عمل

نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ : 12.02.2014 حکومت پاکستان پروسۀ صلحی را با تحریک طالبان پاکستان براه انداخته است که از مقدمات آن می توان درک کرد که جنگ های شدید و خونریزی های مداوم نتیجۀ مختوم آن در افغانستان و پاکستان  است و طالبان با نشان دادن تضاد ادعا و عمل هم امنیت مردم پاکستان را به مخاطره انداخته  و هم عزایم نابکار شان مبتنی بر تضاد ادعا و عمل تأثیر ناگوار بر امنیت افغانستان دارد و افغانستان را بیشتر از بیش در گیر جنگ های مدهش و خانه برانداز می سازد که خونریزی های بیشماری را در پی خواهد داشت .

ارتباط شهادت با صلح

تاریخ:‏سه شنبه‏، 2013‏/12‏/24 اجزاء عمدۀ بحث:   1 ـ شهادت و صلح دو مفهوم مرتبط به هم ، 2 ـ شهادت و صلح مفاهیم سه بعدی ( اخلاقی ، حقوقی و سیاسی ) ، 3 ـ ارجاعیت کلی اساس فهم شهادت و صلح ، 4 ـ توجیۀ شهادت و صلح بر پایۀ علوم پیشین ( غیر تجربی ) و دوگونه وجود انسان ( روحی و جسمی یا غریزی ) ، 5 ـ خاستگاه تصمیم صلح ( وجود روحی انسان ) ، 6 ـ خاستگاه تصمیم جنگ ( وجود جسمی یا غریزی یا تنازع بقاء به حیث یک مسئلۀ مهم برای خواست های وجود غریزی ) ، 7 ـ جستجوی مفهوم لغوی شهادت در لسان عربی ، 8 ـ  جستجوی مفهوم قرآنی شهادت ، 9 ـ جستجوی مفهوم مشابه شهادت ( پرهیزیا 1 ) در فرهنگ یونان باستان قبل و بعد از میلاد ، 10 ـ شهادت و تفکر افراطی طالبانیزم ، 11 ـ ابطال افراطیت خونریز طالبانیزم. شهادت و صلح دو مفهوم مرتبط به هم اند که رابطۀ محکم و ناگسستنی باهم دارند ، یعنی اینکه شهادت و صلح هم در بحث نظری و تئوریک و هم در عمل همدیگر را تأویل و تفسیر می کنند. مفاهیم شهادت از مفاهیم صلح قابل انتزاع اند و تفسیر مفاهیم صلح در تشریح مفاهیم شهادت جلوه و منظر آشکار دارند و در یک بافت منسجم و منظم فکری ، انطباق مفهومی را ارائه می دهند  و در مفاهیم آنها تناقض راه ندارد .

قرآنکریم، کلام الله جلٌ جلاله ویا کلام محمد صلی الله علیه و سلم

  نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی نقد نظریات دکتور عبدالکریم سروش در بارۀ وحی و قرآنکریم وَإِنۡ أَحَدٌ۬ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٱسۡتَجَارَكَ فَأَجِرۡهُ حَتَّىٰ يَسۡمَعَ كَلَـٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبۡلِغۡهُ مَأۡمَنَهُ ۥۚ ذَٲلِكَ  بِأَنَّہُمۡ قَوۡمٌ۬ لَّا يَعۡلَمُونَ (٦) التوبه إِنَّهُ ۥ لَقَوۡلُ رَسُولٍ۬ كَرِيمٍ۬ (١٩) ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلۡعَرۡشِ مَكِينٍ۬ (٢٠) مُّطَاعٍ۬ ثَمَّ أَمِينٍ۬ (٢١) وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجۡنُونٍ۬ (٢٢) وَلَقَدۡ رَءَاهُ بِٱلۡأُفُقِ ٱلۡمُبِينِ (٢٣) وَمَا هُوَ عَلَى ٱلۡغَيۡبِ بِضَنِينٍ۬ (٢٤) وَمَا هُوَ بِقَوۡلِ شَيۡطَـٰنٍ۬ رَّجِيمٍ۬ (٢٥) التکویر إِنَّهُ ۥ لَقَوۡلُ رَسُولٍ۬ كَرِيمٍ۬ (٤٠) وَمَا هُوَ بِقَوۡلِ شَاعِرٍ۬ۚ قَلِيلاً۬ مَّا تُؤۡمِنُونَ (٤١) وَلَا بِقَوۡلِ كَاهِنٍ۬ۚ قَلِيلاً۬ مَّا تَذَكَّرُونَ (٤٢) تَنزِيلٌ۬ مِّن رَّبِّ ٱلۡعَـٰلَمِينَ (٤٣) وَلَوۡ تَقَوَّلَ عَلَيۡنَا بَعۡضَ ٱلۡأَقَاوِيلِ (٤٤) لَأَخَذۡنَا مِنۡهُ بِٱلۡيَمِينِ (٤٥) ثُمَّ لَقَطَعۡنَا مِنۡهُ ٱلۡوَتِينَ (٤٦) فَمَا مِنكُم مِّنۡ أَحَدٍ عَنۡهُ حَـٰجِزِينَ (٤٧) وَإِنَّهُ ۥ لَتَذۡكِرَةٌ۬ لِّلۡمُتَّقِينَ (٤٨) وَإِنَّا لَنَعۡلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ (٤٩) وَإِنَّهُ ۥ لَحَسۡرَةٌ عَلَى ٱلۡكَـٰفِرِينَ (٥٠) وَإِنَّهُ ۥ لَحَقُّ ٱلۡيَقِينِ (٥١) فَسَبِّحۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلۡعَظِيمِ (٥٢) الحاقه طوریکه می دانیم این عنوان از بحث های خیلی عمیق تفسیری و کلامی تاریخ اندیشه در جهان اسلامی بوده و مفسرین و متکلمین درین راستا به حقایق گرانبها و با ارزشی دست یافته اند که حقیقتاً برای نسل های بعدی رهگشا و رهنما بوده ؛ می توان با استفاده از دانش و فهم آنها با شک و تردید های امروزی بشریت سر گردان به مقابله برخاست آری تمسک به دانش و فهم درست پرده های شک و تردید را چاک می زند و انسان را از اعماق تاریکی ها و ظلمت های کران نا پیدا به طرف نور…

صلح و امنیت در افغانستان ، پارادوکس در سیاست پاکستان

نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی ‏سه شنبه‏، 2013‏/10‏/29 Ten years of U.S. aid to Pakistan and the   post-OBL scenario Author :Mahrukh Khan The writer is Research Fellow, Institute of Strategic Studies Islamabad عنوان { صلح و امنیت در افغانستان ، پارادوکس در سیاست پاکستان } بر اساس  ارائۀ معلومات مقالۀ فوق الذکر است که ماه رخ خان نویسندۀ آن است و بنا ء به نیاز شکل گیری مستند عنوان { صلح در افغانستان ، پارادوکس در سیاست پاکستان } سیر کمک های امریکا به پاکستان  به طور مستقیم از مقالۀ ماه رخ خان تحت عنوان فوق الذکر موجود در ویبسایت انستتیوت مطالعات استراتیژیک اسلام آباد ، ترجمه شده است و در اخیر لازم و ضروری به نظر می آید که  منابع مورد استفادۀ ماه رخ خان در شکل دهی عنوان فق الذکر نیز ذکر شوند تا علاقه مندان با دسترسی به آن منابع تدقبق بیشتر نمایند. .

افغانستان از دیدگاه رقابت های اقتصادی در منطقه

نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی ‏ شنبه‏، 2013‏/11‏/23 بعد از آنکه اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 در نتیجۀ جنگ آزادی خواهانۀ ملت مسلمان افغانستان در برابر اشغال شوروی ها ، حادثۀ نیروگاه اتمی چرنوبیل و اصلاحات گرباچف یا پرو.سترویکابه به 15 چمهوریت تقسیم شد ، جمهوریت های آسیای مرکزی بیشتر از هروقت و زمان دیگر جای بارز و برجسته را در اجندا ی استراتیژیک اقتصادی منطقه و جهان احراز می کنند و دسترسی به منابع و ذخایر آسیای مرکزی جاذبیت بیشتری به خود می گیرند و انگیزۀ تحرکات رقابت های اقتصادی منطقه بحساب می ایند که صف آرائی ها و آرایش های نو و جدید قدرت های منطقه و جهان را بعد از سپری شدن جنگ سرد و قوام جهان یک قطبی در تاریخ بشریت رقم می زند .