Dari

حرکت ایران

  مترجم : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ : 23.08.2015 http://www.thehindu.com/opinion/editorial/the-iran-momentum/article7566449.ece یادداشت : عنوان ذکر شده بیانگر تحلیلی است در رابطه به روابط اقتصادی هند و ایران در فاز جدید روابط منطقه ئی و بین‌المللی که در روز نامۀ هندو The Hidu آنلاین به تاریخ 22.08.2015 در بخش نشر نطرات معنون به The Iran momentum نشر شده است . با در نظر داشت اینکه روابط اقتصادی هند و ایران و تعاملات منطه ئی هردو مملکت به نحوی به افغانستان مربوط می‌شود ، فکر کردم خالی از فایده نخواهد بود تا ترجمۀ فارسی آن مورد استفادۀ دوستان قرار گیرد.

خبر مرگ ملا عمر مذاکرات صلح

تحلیلگر: عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ : 31.07.2015 خلاصه و چکیده: 1 ـ تغییر پارادیم paradigm امنیتی در منطقه. 2 ـ اختلاف بین طالبان افغانستانی در موضعگیری شان نسبت به پاکستان و افغانستان ( طرفدارـ مخالف ). 3 ـ شرکت طالبان افغانستانی طرفدار پاکستان در مذاکرات صلح بین طالبان افغانستانی و هیئت دولت افغانستان. 4 ـ هوشدار راحیل شریف از مخالفان و اخلال گران پروسۀ صلح بین طالبان افغانستانی و دولت افغانستان. 5 ـ پیش‌بینی آرائش های سیاسی همگرایانه و واگرایانه در ساختار های سیاسی قدرت افغانستان.

تشدید رقابت های اقتصادی در منطقه و صلح در افغانستان

تحلیلگر : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ : 26.07.2015 خلاصۀ مطالب: 1 ـ پس از توافق ایران با قدرت‌های جهانی بر سر مسائل هسته ای ایران و رفع تحریم ها بر ایران ، امکان حضور فعال ایران در رقابت‌های اقتصادی در منطقه. 2 ـ همزمان با روشن شدن فضای تفاهم بین قدرت‌های جهانی و ایران بر سر نوع فعالیت‌های هسته ای ایران، طرح برنامۀ انکشافی بندر استراتیژیک چابهار Chbahar strategic Portدر همکاری با هند در رقابت با بندر استراتیژیک گوادر Gwadar strategic Port. 3 ـ از اول اکتبر ریاست ستاد ارتش آمریکا را ژنرال دونفورد Gen Joseph F. Dunford Jrکه اکنون نامزد این پست است ، در صورت صدور پروانۀ تأئیدش از مجلس سنای آمریکا ، عهده دار خواهد شد .

اظهارات اخیر جنرال راحیل شریف رئیس ستاد ارتش پاکستان و دورنمای صلح در افغانستان

منبع خبر : Dawn online روزنامۀ پاکستان مؤرخ 13.06.2015 تحلیلگر: عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ : 21.06.2015 جنرال راحیل شریف رئیس ستاد ارتش پاکستان یا چیف آف آرمی ستاف ، در مراسم یک رژۀ اکادمی دریائی پاکستان واقع در جزیرۀ مانورۀ کراچی اظهاراتی داشت که بررسی و تحلیل آن برای دورنمای صلح در افغانستان خیلی ضروری و اهم است و دقت نکردن به همچو اظهارات اختلال در سیاست خارجی افغانستان و منطقه را سبب خواهد گردید ، توجه بر اینگونه اظهارات و تجزیه و تحلیل آنها در روشنائی تحولات جدید منطقه ای و جهانی می تواند برنامه ریزی های دقیق سیاست خارجی را موجب گردد. http://www.dawn.com/news/1187983/battle-against-terrorism-cannot-be-won-by-the-armed-forces-alone-coas بهتر خواهد بود که اظهارات جنرال راحیل شریف ، در موقع این رژۀ اکادمی دریائی واقع در جزیرۀ مانورۀ کراچی در قید شماره تقدیم خوانندگان گرامی شود تا تسهیل بیشتر در فهم مطالب آن فراهم آید.

حرکت خزندۀ تروریزم طالبانی بسوی خلافت شیطانی داعش بخش پنجم

بخش پنچم نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ : 21.03.2015 زایش داعش زیر سایۀ صلح و جنگ در منطقه: پاکستان با در نظر داشت سیاست خارجی و اقتصادی اش در منطقه ، در انکشافات اخیر در منطقه ، از همکاری هایش با افغانستان در جهت اعادۀ صلح و ثبات در افغانستان تأکید دارد . چودهری نثار علی خان وزیر داخلۀ پاکستان  که در اجلاس سه روزه  در قصر سفید با اجندای مبارزه با تروریزم و افراطگرائی به تاریخ 19.02.2015 شرکت کرده بود از همکاری های خیلی نزدیک پاکستان با افغانستان تصریحاتی داشت و جان کیری وزیر خارجۀ امریکا هم از سطح تلاش های بی سابقه بین افغانستان و پاکستان ستایش بعمل آورد.

حرکت خزندۀ تروریزم طالبانی بسوی خلافت شیطانی داعش

بخش چهارم : تاریخ : 10.03.2015 نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی جدیت درمذاکرات صلح : قبل از پرداختن به عنوان این بخش ، لازم و ضروری به نظر می آید که تصویری از پاکستان در آئینۀ سیاست خارجی منطقه و  جهان و مناسبات سیاسی  مطقه ای و جهانی ارائه داده شود تا بتوان تصویر قرین به صحت انکشافات بعدی را در منطقه به تصویر کشید ، برای تحقق این کار بازهم مراجعه به فاکت های خبری برای شکل گیری این بخش از جستار اهتمام شده است . اولتر از همه سیاست دو گانۀ پاکستان در قبال طالبان افغان و طاتلبان پاکستانی ، در منطقه و جهان مورد بحث و گفتگو است چون از یک طرف را پور ها حاکی از طالب پروری پاکستان در چوکات ساست خارجی ـ اقتصادی پاکستان برنامه ریزی شده است و از طرف دیگر پاکستان متعهد در جنگ بر ضد تروریزم است و با جهان همکاری های نزدیک در منطقه دارد.

حرکت خزندۀ تروریزم طالبانی بسوی خلافت شیطانی داعش

بخش سوم نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ: 01.03.2015 اقدامات ناکام در فضای مسموم جنگ برای اعادۀ صلح : در بخشهای پیشین این جستار بر این امر تمرکز شد که طالبان افغانستانی و پاکستانی در چوکات برداشت فقه همسان و فتواهای مشابه که ابتناء آن ها بر انحراف و کج اندیشی اند ، یکی در افغانستان بخاطر منافع اقتصادی پاکستان تحت اجندای سیاست خارجی ـ اقتصادی پاکستان امنیت و آسایش مردم را برهم زده است و دیگری آن در پاکستان یعنی طالبان پاکستانی آلوده به ویروس سازمان تروریستی القاعده،  با گرم ساختن بازار قتل ، ترور و وحشت ، زندگی مردم را  در نائرۀ جنگ می سوزاند و روزانه دها قربانی در افغانستان و پاکستان معلول افکار انحرافی و کج اندیشی طالبان افغانستانی و پاکستانی است که در بستر مناسبات رقابتی آرزو های شگفته شده پس از فروپاشی اتحاد جماهخیر شوری و خلاء های تعلیمی و تربیوی و فهم درست دینی و بافت های منفصل اجتماعی از حاکمیت های سیاسی بنابر عدم تطبیق قانون و حکومت داری سالم و شایسته و دریک کلام به صورت خلاصه ، همه شمول نبودن اجرای عدالت ، رشد و نمو کرده اند .

حرکت خزندۀ تروریزم طالبانی بسوی خلافت شیطانی داعش

بخش دوم نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ : 23.02.2015 شرایط ایحاد شده در بستر تحولات سیاسی و انگیزه های اقتصادی بر محور منافع اقتصادی کشور ها در رقابت های منطقه ای و انکشاف و انطباق منافع اقتصادی مبتنی بر رقابت های منطقه ای ، ایجاب  می کند که بر این تغییرات و تحولات دید و نگاه دقیق تحلیلی مبذول داشت تا این ممکن شود که بر تغییرات و تحولات سیاسی و اقتصادی افغانستان درک صحیح و درست و یا حد اقل قریب به صحت و درستی حاصل آید یعنی اینکه سیر حوادث و علل آن در گذشته مورد توحۀ و انالیز و تحلیل قرار گیرند تا سیر حوادث در حال و آئینده شفاف و روشن به نظر آید یا به عبارۀ دیکر در یک  شناخت دقیق علل و انگیزه ها می توان به ماهیت معلول آن ها پی برد .

حرکت خزندۀ تروریزم طالبانی به سوی خلافت شیطانی داعش

نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ : 18.02.2015 بخش اول این عنوان بیانگر یک تحول خونین احتمالی  دیگر است که امکانات و فرصت های آن با در نظر داشت  جیو ستراتیژیک و جیو پالتیک منطقه برجسته به نظر می آید و  بار دیگر ساز وارۀ دلیل و برهان سازنده و شکل دهندۀ این تحول بر فهم نادرست دینی از دین مقدس اسلام ابتناء دارد و در بستر سیاست منطقه ئی شکل می گیرد واین تغییر و تحول از دیدگاه فکر و اندیشه ، تفاوت های کلی با فکر و اندیشۀ تحریف شدۀ طالبان  در فهم دینی ندارد ، زیرا در هردو فکر یعنی تفکر طالبانی و داعشی ، ترور ، وحشت ، قتل و خونریزی که  در دین مقدس اسلام  بر اساس یک فهم دینی همه شمول و صحیح ، پروانۀ صدور و جواز ندارد ، از اعمال مکرر و جزء سازوکار  امارت  نام نهاد و خلافت شیطانی شان است .

نامۀ سر گشاده به رهبر فرهیختۀ جمعیت اسلامی و وزیر امور خارجۀ افغانستان برادر صلاح الدین ربانی

نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی مؤرخ : 31.01.2015 برادر ربانی ! خواستم از این طریق درد دل های ناگفته در ارتباط با وضع سیاسی و حقوقی جامعۀ ما که مظهر و نمای افکار و اندیشه های سیاست مداران فعال و در تماس نزدیک با اشکال و انواع قدرتی که مشروعیت شمول و تحریم را در سیاست و موارد حقوقی افراد جامعه به آن اختصاص داده شده است