مترجم : عبدالبصیر صهیب صدیقی

تاریخ : 23.08.2015

http://www.thehindu.com/opinion/editorial/the-iran-momentum/article7566449.eceNR

یادداشت : عنوان ذکر شده بیانگر تحلیلی است در رابطه به روابط اقتصادی هند و ایران در فاز جدید روابط منطقه ئی و بین‌المللی که در روز نامۀ هندو The Hidu آنلاین به تاریخ 22.08.2015 در بخش نشر نطرات معنون به The Iran momentum

نشر شده است .

با در نظر داشت اینکه روابط اقتصادی هند و ایران و تعاملات منطه ئی هردو مملکت به نحوی به افغانستان مربوط می‌شود ، فکر کردم خالی از فایده نخواهد بود تا ترجمۀ فارسی آن مورد استفادۀ دوستان قرار گیرد.

 تصمیم هند در بیرون آوردن ایران از لست ممالکی در کتگوری محدودیت ویزاVisa ، نشانۀ دیگری از نیو دهلی New Delhi به صورت عزم و آهنگی برای تقویۀ تعلمل هند با ممالک خلیجی است.

این اقدام در وهلۀ نخست تصویبی خواهد بود برای دادن حق آزادانۀ دریافت ویزاVisa به شهر وندان ایرانی ، هموار سازی راه بالا بردن همکاری‌های باهمی مردمان دوکشور، اما خیلی مهم ، این بخش از سلسلۀ اقداماتی است که هند برای تعمیق همکاری با ایران ، بعد از توافق مؤقت که بین تهران و شش قدرت جهانی در November.2013 صورت گرفت ، اتخاذ کرده است .

در گذشته ایران به پیمانۀ زیاد ، بزرگترین فراهم کنندۀ تیل برای هند بود ، اما هند تحت فشار ممالک غربی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی International Atomic Energy Agency ، بر ضد ایران بر سر پروگرام های هستوی ایران ، رأی داد که متغاقب آن واردات انرژی به هند قطع شد.

توافق مؤقت بین تهران و شش قدرت جهانی ، پنجرۀ از فرصت را بروی هند باز کرد تا هند نگاه دوباره به سیاستش در مورد تهران داشته باشد.

در ماه قبروری ، مشاور امنیت ملی هند Ajit Doval به تهران سفر کرد تا همکاری‌ دو‌جانبه را بین دوکشور بحث کند.

در ماه اپریل ، سفیر ایران در نیو دهلی آقای غلام رضا انصاری گفت که نارندرا مودی Narendra Modi نخست وزیر هند دعوت تهران را به سفر تهران پذیرفته است.

این مسیر نو در رویکرد هند به ایران وضاحت بیشتر داد ، زمانیکه توافق نهائی بین تهران و شش قدرت جهانی بر سر پروگرام های هستوی ایران در ماه جولای حاصل شد.

این توافق نهائی نه تنها تحریم ها را برضد ایران لغو خواهد کرد ، بلکه برچسب نجاست را به ایران توسط غرب ، از ایران حذف خواهد کرد.

روابط با ایران برای منافع اقتصادی و استراتیژیک هند حیاتی است .

هند به اغتنام از فرصت توافق نهائی هستوی بین تهران و شش قدرت جهانی ، باید تا تجارت انرژی با ایران به پیش برود.

به دلیل نزدیکی جغرافیائی و مدت اعتبار طولانی که ایران پیش کش می‌کند ، واردات از ایران نسبتاً ارزان است.

ایران بزرگترین ذخایر گاز را داردو این انتظار می‌رود که بزودی این ذخایر گاز به روی سرمایه گزاری های جهانی باز شئوند.شرکت نفت و گاز طبیعی در حال حاضر دارای منافع در میدان گازی فرزاد B است و گاز ایران قلت و گرسنگی نیرو گاه های سوخت در هند را کمک خواهد کرد تا برطرف شوند.

زیاده مهم ، نیودهلی و ایران علاقۀ مشترک به ثبات در افغانستان دارند ، هردو به این باور اند که برگشت طالبان به کابل ، بر منافع کلیدی ایران و هنداثر خواهد گذاشت.

ایران و هند یک موافقت نامۀ را برای انگشاف بندر چابهار Chabahar Port به امضاء رسانیده اند ، بندر ایرانی که خارج از ساحۀ خلیج واقع شده است و براحتی از ساحل غربی هند قابل دسترسی است و یک جاگزین راه بحری و زمینی ورود هند به افغانستان با دور زدن پاکستان و فراهم سازی دروازۀ ورودی به مملک غنی از ذخایر آسیای مرکزی ، خواهد بود ، مگر برای مؤفقیت آمیز بودن این پروژه ها ، هند نیاز دارد تا در قبال ایران یک سیاست ثابت و منسجم داشته باشد که بر اساس منافع مشترک و متقابل تعریف شده باشد ، نه بر اساس فشار های فشار های جهانی.

دورۀاز تعامل نیمه گرم هند با ایران پروژۀ انکشافی بندر چابهار را به تأخیر انداخت و امنیت انرژی هند را متأثر ساخت ، حالا دهلی نو باید زمان از دست رفته را با شتاب دپلوماسی دو‌جانبه جبران کند..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


3 × 7 =