انتشارتصاویردقیق مقام ابراهیم عیله السلام در مسجد الحرام مکۀ معظمه:
مقام ابرهیم سنگی است که ابراهیم علیه السلام هنگام تعمیر کعبۀ شریفه برآن می ایستاد ،
این سنگ با نشانی از نقش قدم ابراهیم علیه السلام ذریعۀ قابی از طلا و نقره در یک محفظۀ از شیشه محفوظ است.
ادرارۀ ریاست عمومی حرمین الشریفین( مکۀ معظه و مسجدالنبوی مدینۀ منوره)
تصاویر مقام ابراهیم علیه السلام در مسجد الحرام را انتشار داده است که از لحاظ دقت سابقه نداشته است.
این تصاویر که در نوعیت شان نادر و بی سابقه اند به کمک تکنولوژی new technique جدید تصویر برداری شده اند یعنی اینکه با کامره های با ظرفیت 49000 میگا پیکسل  Megapixelتصویر برداری شده اند.
https://saudigazette.com.sa/article/606353/SAUDI-ARABIA/Haram-Presidency-releases-high-resolution-images-of-Maqam-Ibrahim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× 9 = 72